EESK tiek iepazīstināta ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu Minority SafePack

Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) Minority SafePack iniciatori EESK 20. septembra plenārsesijas dalībniekus iepazīstināja ar savu pieprasījumu — iniciatīvas mērķis ir uzlabot nacionālo un lingvistisko minoritāšu aizsardzību Eiropā.

Piektās sekmīgās EPI ierosinātāji, kurus pārstāvēja Loránt Vincze, pateicās EESK, jo tā ir pirmā ES institūcija, kas devusi iespēju vērst uzmanību uz šo sekmīgo iniciatīvu. 

Šīs sekmīgās iniciatīvas ierosinātāji uzskata, ka nacionālo un lingvistisko minoritāšu tiesības ne vienmēr ir ievērotas un daudzos gadījumos minoritāšu valoda un kultūra pat ir apdraudēta.

Savā paziņojumā Vincze kgs arī kritizēja EPI kā instrumentu, norādot, ka tas ir pārlieku sarežģīts un dārgs vienkāršajiem iedzīvotājiem. Uz šo nozīmīgu trūkumu daudzus gadus ir norādījusi arī EESK, kas beidzot ir pārliecinājusi Komisiju, ka ir nepieciešams pārskatīt šo svarīgo instrumentu, kas paver iespējas pilsoņu līdzdalībai ES līmenī. Šis pārskatīšanas process jau ir uzsākts, un Komisija, Parlaments un Padome jau ir sākuši oficiālas apspriešanās.

Organizatori vēl nav izlēmuši, kad savu iniciatīvu oficiāli iesniegs Komisijai. Vincze kgs paskaidroja: tā kā iniciatoriem nav jāievēro noteikts termiņš, viņi vispirms, tiekoties ar augsta līmeņa ES lēmumu pieņēmējiem, vēlas izpētīt, kāda varētu būt iniciatīvas maksimālā ietekme.

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier, kas Eiropas kultūras mantojumu ir noteicis par vienu no sava pilnvaru termiņa prioritātēm, atzina iniciatīvas lielos panākumus, uzsverot, ka šis sasniegums pierāda Eiropas iedzīvotāju spēju veidot Eiropas nākotni, ja viņi kopīgi strādās un paudīs saskaņotu viedokli.