EESK atbalsta Komisijas priekšlikumus ieguldīt pārdomātā, drošā un ilgtspējīgā mobilitātē

EESK 2018. gada 20. septembra plenārsēdē EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un Eiropas transporta komisāre Violeta Bulc iesaistījās spraigās debatēs par mobilitāti. Galvenie temati EESK locekļu debatēs bija šādi: atbilstīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz labi funkcionējošu Eiropas vienoto transporta telpu, sauszemes transporta tehnoloģiju digitalizācija, labāka sadarbspēja starp pašreizējām dažādajām ceļu nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām un investīcijas “tīrā” elektroenerģijā.

2018. gada maijā tika publicēta trešā mobilitātes pakete, tādējādi noslēdzot Komisijas tālejošo mobilitātes modernizēšanas programmu. Oktobra plenārsesijā EESK locekļi apspriedīs atzinumu par šo tematu un nobalsos par to.

“EESK rūpīgi analizēja visas mobilitātes tiesību aktu paketes un aktīvi piedalījās jaunās politikas veidošanā,” norādīja L. Jahier. “Mēs priecājamies par to, ka Komisija, ierosinot iniciatīvas “Eiropa kustībā”, ir veikusi pasākumus, lai Eiropā modernizētu mobilitāti un transportu. Mēs atbalstām trešo mobilitātes paketi. Kopīgiem spēkiem ieguldīsim ilgtspējīgā, drošā un pārdomātā mobilitātē.”

V. Bulc uzsvēra, ka trijās mobilitātes paketēs atspoguļojas Eiropas Komisijas redzējums, kurā galvenais uzsvars ir likts uz dekarbonizāciju, digitalizāciju, investīcijām un inovāciju. Viņa teica: “Mūsu mērķis ir Eiropā nodrošināt drošu, “tīru”, iekļaujošu un efektīvu mobilitāti.” V. Bulc secināja, ka “jo īpaši trešajā mobilitātes paketē mūsu mērķis bija panākt gan drošu mobilitāti un to, ka ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits tuvojas nullei, gan arī “tīru” mobilitāti un to, ka satiksmes radītā piesārņojuma apjoms tuvojas nullei, tāpat arī autonomu mobilitāti un to, ka vajadzīgo dokumentu skaits tuvojas nullei”. (mp)