Par klimata pārmaiņām domā visi, un jaunieši visā pasaulē mobilizējas, lai glābtu planētu. EESK pievienojas šai kustībai un lūdz jauniešus, kas piedalās gadskārtējā tās rīkotajā jauniešu plenārsesijā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, paust viedokli par to, kā turpmāk mēs vislabāk varam aizsargāt planētu.

33 skolas no 28 ES dalībvalstīm un piecām ES kandidātvalstīm tiek uzaicinātas uz Briseli, lai 2020. gada 19. un 20. martā imitētu starptautisku UNFCCC Pušu konferenci.

Šādā pasākumā Komiteja varēs uzklausīt skolēnu viedokļus par to, kā pārvarēt pašreizējo klimata krīzi. Pēc sarunām formulētie ieteikumi tiks nodoti starptautiskajiem vides politikas veidotājiem un apspriesti visu gadu Eiropā rīkotās konferencēs. Pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” skolēniem būs iespēja tikties ar starptautisko jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, kas palīdzēs viņiem ieteikumus pārvērst praktiskos pasākumos un panākt viņu viedokļu uzklausīšanu.

Sīki izstrādāts pasākuma apraksts pieejams mūsu tīmekļa vietnē.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 18. novembris.(ch)