EESK priekšsēdētāja Luca Jahier un priekšsēdētāja vietnieces komunikācijas jautājumos Isabel Caño paziņojums sakarā ar traģiskajiem ugunsgrēkiem Grieķijā

EESK priekšsēdētāja Luca Jahier un priekšsēdētāja vietnieces komunikācijas jautājumos Isabel Caño paziņojums sakarā ar traģiskajiem ugunsgrēkiem Grieķijā

Visu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļu vārdā vēlamies apliecināt visciešāko solidaritāti ar Grieķijas ļaudīm.

Domās esam kopā ar bojāgājušajiem un viņu ģimenēm, kuras sēro par šajā traģēdijā zaudētajiem tuviniekiem.

Mēs stingri aicinām Eiropas Savienību darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Grieķijas valdības darbu šīs dabas katastrofas seku likvidēšanā.

Gan šī, gan citas līdzīgas katastrofas, kas patlaban piemeklējušas vairākas Eiropas valstis, notiek klimata pārmaiņu dēļ, un tas mums ir nepārprotams brīdinājums.

EESK pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma patlaban gatavo atzinumu par dabas katastrofām. Tā nosaukums ir “Nostiprināt ES civilās aizsardzības reaģēšanas spējas: rescEU”, un Komitejas locekļi par to balsos oktobra plenārsesijā.

Vēlamies vēlreiz apliecināt savu apņēmību risināt klimata pārmaiņu jautājumu un atkārtoti aicinām gan Eiropas, gan valstu līmenī veikt mērķtiecīgus vides aizsardzības pasākumus, kā paredzēts Parīzes nolīgumos.