2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai: pieteikumus var iesniegt visu vasaru

Organizācijām un privātpersonām, kas piedalās Eiropas kultūras un tās mantojuma popularizēšanā, vēl ir laiks pieteikties 2018. gada balvai, ko EESK piešķir pilsoniskajai sabiedrībai, un tādējādi gan palielināt savu atpazīstamību, gan saņemt naudas prēmiju, ar ko finansēt savus nākamos projektus.

Potenciālie kandidāti var pieteikties līdz 7. septembrim. Balva ir paredzēta pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privātpersonām, kas aktīvi darbojušās ar šādiem mērķiem:

  • veicināt informētību par Eiropas identitāšu daudzslāņainību un bagātību;
  • izmantot visas iespējas, ko rada Eiropas kultūras bagātības;
  • atvieglot piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam;
  • popularizēt Eiropas vērtības, piemēram, cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu.

Kopumā ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem piešķirs 50 000 EUR.

Balvu var iegūt jebkura privātpersona vai pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas ir oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālā vai Eiropas līmenī.

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķir jau desmito gadu. To izveidoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, lai atzītu un atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai atsevišķu personu īstenotas konkrētas iniciatīvas un sasniegumus, kas ievērojami palīdzējuši popularizēt kopīgās vērtības, kuras balsta Eiropas kohēziju un integrāciju. 2017. gadā balva bija vērsta uz augstvērtīgu nodarbinātību un uzņēmējdarbību.

Pilns prasību saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami šeit. (dm)