Jaunie Āfrikas uzņēmēji — ekonomiskās un sociālās attīstības centrā

ES un Āfrikas ekonomikas un sociālās jomas ieinteresēto personu tīkls uzskata, ka galvenais Āfrikas ekonomiskās un sociālās attīstības faktors ir Āfrikas jaunieši. Gadskārtējā tīkla sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta Āfrikas jauniešiem — ekonomikas attīstības virzītājiem un tai vecuma grupai, ko visvairāk skar migrācija.

Noslēguma deklarācijā dalībnieki norādīja, ka Āfrikas un ES attiecībās pilsoniskās sabiedrības uzdevums ir dot strukturētu un sistemātisku ieguldījumu ES un Āfrikas stratēģijā, savukārt ieinteresētās personas uzsvēra, ka tām jāpiedalās attiecīgajās platformās un jāadresē politiskajām struktūrām ieteikumi, kā uzlabot pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību.

Pārstāvēdami Āfrikas ģeogrāfisko daudzveidību, par sasniegto stāstīja jaunie Āfrikas uzņēmēji no Burkinafaso, Kenijas, Svazilendas un Madagaskaras. Viņu stāstījums bija apliecinājums tam, cik enerģiski un ar uzņēmēja domāšanu apveltīti ir Āfrikas jaunieši, un viņu paveiktais var kalpot par impulsu un iedvesmu cilvēkiem viscaur Āfrikā un Eiropā.  “Ekonomikas attīstība jau notiek. Mums vajag instrumentus, nevis Eiropas fondus. Sekmes mums ir jāgūst Āfrikā, vai arī mēs visi dosimies uz Eiropu,” norādīja jaunais Burkinafaso uzņēmējs Fahiz Diallo, kura uzņēmums nodarbojas ar saliekamām būvkonstrukcijām.

Sanāksmes secinājumus nosūtīs ES un Āfrikas iestādēm un politikas veidotājiem kā nevalstisko dalībnieku ieguldījumu ES un Āfrikas attiecībās.