EESK aicina nepieļaut ūdens resursu turpmāku privatizāciju

EESK uzskata, ka, ņemot vērā pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”, atjauninātās Dzeramā ūdens direktīvas pamatā vajadzētu būt PVO pamatnostādnēm. Tajā jānostiprina cilvēka tiesības uz piekļuvi ūdenim. Atzinumā “Dzeramā ūdens direktīva” EESK aicina pārtraukt ūdens resursu privatizāciju un īstenot pasākumus, kas mudinātu cilvēkus apdomīgi izmantot šo ierobežoto resursu. Komiteja arī aicina prognozēt iespējamās problēmas minerālūdens ražošanas nozarē.

EESK pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumā nav skaidri atzītas vispārējas tiesības uz piekļuvi dzeramajam ūdenim un sanitārijai, kā prasīts Eiropas pilsoņu iniciatīvā un ilgtspējīgas attīstības mērķos. PVO modelis, kura pamatā ir minimālais ūdens daudzums dienā vienam cilvēkam, varētu būt labs risinājums.

“Dzeramais ūdens ir pirmās nepieciešamības produkts, kas ir būtisks katra cilvēka veselībai, labklājībai un cieņai. Tas ir arī ļoti nozīmīgs saimnieciskajai darbībai un ražošanai, un to vairs nedrīkstētu privatizēt,” teica ziņotājs Gerardo Larghi, kas izstrādāja minēto atzinumu.

Lai ierobežotu nesamērīgu ūdens patēriņu, būtu jāīsteno atbilstoši pasākumi, kas vērsti gan uz privātpersonām, gan uz uzņēmumiem un lauksaimniekiem.

Ar prognozēšanas pasākumiem, tostarp ražošanas pārstrukturēšanu un darba ņēmēju prasmju uzlabošanu, varētu mazināt prognozēto ietekmi uz minerālūdens ražotājiem. (sma)