Digitālajai pārveidei vajadzētu būt sociāli un ētiski atbildīgai

Digitālajai pārveidei Eiropas Savienībā būtu jābalstās uz Eiropas vērtībām, un tā jāatbalsta ar efektīvākiem sociālās politikas pasākumiem, lai nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts novārtā. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) jūlijā notikušajā plenārsesijā norādīja uz nepieciešamību nodrošināt, ka visa Eiropas sabiedrība — darba ņēmēji, uzņēmumi un iedzīvotāji kopumā — var gūt labumu no milzīgā potenciāla, ko rada jaunās tehnoloģijas.

Atzinumā “ES koncepcijas saistībā ar pārejas perioda pārvaldību digitalizētā darba vidē”, kas izstrādāts pēc ES prezidentvalsts Austrijas pieprasījuma, Komiteja min vairākas ES prioritātes, kam jānodrošina iespēja gūt labumu no digitalizācijas. Šīs prioritātes ir Eiropas darba ņēmēju prasmju uzlabošana, sociālā nodrošinājuma sistēmu stiprināšana un daudzveidības nodrošināšana darba vietā, lai panāktu, ka, piemēram, digitālajās nozarēs pārsvarā nestrādātu tikai vīrieši.

EESK tomēr ar bažām secina, ka Eiropas Savienībā ieguldījumiem sociālās politikas pasākumos tiek atvēlēti tikai 0,3 % no visiem publiskajiem izdevumiem, un aicina piešķirt vairāk līdzekļu šiem ieguldījumiem.

Vēlreiz atbalstot viedokli, ka digitalizācijai ir jābūt “cilvēka vadītai”, EESK mudina izstrādāt sociāli atbildīgu mākslīgo intelektu, kas kalpo visas sabiedrības interesēm.

“Algoritmu darbības neparedzamība un to izdarītā izvēle, kas nav pakļauta cilvēka kontrolei, rada Eiropas Savienībai milzīgus izaicinājumus, kā arī izvirza būtiskus jautājumus par sabiedrību, kādā mēs vēlamies dzīvot,” secina EESK. (ll)