Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

“Eiropa, kas aizsargā ...” ir devīze, ko Austrija izraudzījusies laikposmam, kad tā būs ES rotējošā prezidentvalsts un kas ilgs līdz 31. decembrim. Šo devīzi var interpretēt dažādi: Eiropa, kas, veidojot stabilu sociālo pīlāru, aizsargā savus iedzīvotājus no nabadzības, Eiropa, kas, īstenojot iespējami efektīvus veselības aprūpes pasākumus, aizsargā iedzīvotājus no slimībām, Eiropa, kas ieviešot godīgu un taisnīgu tiesisko sistēmu, aizsargā iedzīvotājus no netaisnības un vajāšanas utt. Tā varētu arī būt Eiropa, kas nodrošina patvērumu tiem, kuri bēg no vajāšanas un netaisnības, nabadzības un kara.

Turpmākie notikumi

03/09/2018 Brisele

Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonds — atklāta uzklausīšanas sanāksme

06/09/2018 Brisele

Eiropas reģionālās attīstības un kohēzijas politika 2021.–2027. gadā — atklāta uzklausīšanas sanāksme

10/09/2018 Saloniki

Eiropas uzņēmējdarbības tiesību aktu kopums — atklāta uzklausīšanas sanāksme

19–20/09/2018 Brisele

EESK plenārsesija

Īsumā

EESK priekšsēdētāja Luca Jahier un priekšsēdētāja vietnieces komunikācijas jautājumos Isabel Caño paziņojums sakarā ar traģiskajiem ugunsgrēkiem Grieķijā

EESK priekšsēdētāja Luca Jahier un priekšsēdētāja vietnieces komunikācijas jautājumos Isabel Caño paziņojums sakarā ar traģiskajiem ugunsgrēkiem Grieķijā

Visu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļu vārdā vēlamies apliecināt visciešāko solidaritāti ar Grieķijas ļaudīm.

Austrijas laikmetīgās mākslas izstāde EESK telpās

Izstādē Austria Contemporary ir apskatāmi daži tipiski Austrijas laikmetīgās mākslas darbi, kas ir radīti nesen un ļauj gūt iespaidu par darba metodēm un tendencēm mūsdienu mākslā. Šī izstāde ir viena no iniciatīvām, ko EESK organizē saistībā ar Austrijas prezidentūru Eiropas Savienībā.

María Echevarria, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāra vietas izpildītāja

Saskaņā ar EESK Biroja lēmumu no 2018. gada 10. jūlija līdz jauna ģenerālsekretāra iecelšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāra pienākumus pilda María Echevarria.

Jaunas publikācijas

Skats uz EESK no iekšpuses — 2017. gada darbības pārskats

Visiem, kas vēlas gūt priekšstatu par EESK darbību un sasniegumiem 2017. gadā, būtu jāielūkojas šajā brošūrā, kura ir īsāka, kodolīgāka visa EESK gadskārtējā darbības pārskata versija un kura ir paredzēta gan plašai sabiedrībai, gan iestādēm.

EESK jaunumi

2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai: pieteikumus var iesniegt visu vasaru

Organizācijām un privātpersonām, kas piedalās Eiropas kultūras un tās mantojuma popularizēšanā, vēl ir laiks pieteikties 2018. gada balvai, ko EESK piešķir pilsoniskajai sabiedrībai, un tādējādi gan palielināt savu atpazīstamību, gan saņemt naudas prēmiju, ar ko finansēt savus nākamos projektus.

 

Enerģētikas pārkārtošana var dot labumu Eiropas reģionālajai ekonomikai

Enerģētikas pārkārtošana var dot labumu Eiropas reģionālajai ekonomikai. Pāreja uz decentralizētiem, atjaunojamiem un digitalizētiem energoapgādes veidiem dotu saimniecisku ieguvumu Eiropas Savienības reģioniem un turklāt ļautu saudzēt vidi. Ziņojumā, kuru sagatavojis Lutz Ribbe, EESK norāda, ka ir vismaz četri iemesli, kāpēc vieda enerģijas ražošana var palīdzēt reģionu ekonomikai, un aicina Eiropas Komisiju visu turpmāko reģionālās un sociālās kohēzijas politiku sistemātiski saistīt ar enerģētikas savienības iniciatīvu.

Eiropai ir jādara vairāk, lai aizsargātu sievietes ar invaliditāti

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicināja ES iestādes un dalībvalstis veltīt vairāk pūļu, lai aizsargātu sievietes un meitenes ar invaliditāti, kuras gan dzimuma, gan invaliditātes dēļ Eiropas sabiedrībā joprojām saskaras ar dažāda veida diskrimināciju, kas bieži izraisa viņu sociālo atstumtību.

Digitālās uzņēmējdarbības aplikšana ar nodokļiem — globālā līmenī risināms jautājums

Digital tax

Nesen pieņemtā ziņojumā EESK norāda, ka jebkurš ES līmenī ierosināts risinājums attiecībā uz nodokļu uzlikšanu digitālajiem uzņēmējdarbības modeļiem ir jāsaskaņo ar uzņēmumu ienākuma nodokļa jomas vispārējo starptautisko praksi un nolīgumiem. Tomēr Eiropas Komisijas sagatavotajā tiesību aktu paketē plānots aplikt ar nodokļiem nevis uzņēmuma peļņu, bet gan apgrozījumu, un nodokļus piemērot tur, kur notiek pārdošana, nevis tur, kur tiek radīta vērtība.

 

EESK ar dažiem iebildumiem atzinīgi novērtē rīcības plānu finanšu tehnoloģiju jomā

Eiropas Komisijas ierosinātie pasākumi, kuru mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju Eiropas finanšu sektoram (FinTech), ir jāpielāgo tā, lai līdzsvarotu tirgus stimulēšanu un finanšu un ekonomikas sistēmas drošību un stabilitāti. EESK uzskata, ka ierosinātais rīcības plāns ir labs, bet ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai varētu izmantot visu FinTech potenciālu un nodrošināt noteiktību, aizsardzību un vienlīdzīgus tirgus apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.

Steidzami jāveic vairāk pasākumu, lai samazinātu ienākumus nenesošu aizdevumu apjomu

NPLs

EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus par ienākumus nenesošiem aizdevumiem (INA). Lai gan Komiteja ierosina veikt ierosinātā regulējuma ietekmes novērtējumu, tā uzskata, ka priekšlikumi veicinās EMS stiprināšanu un virzību uz banku savienības izveides pabeigšanu.

EESK aicina nepieļaut ūdens resursu turpmāku privatizāciju

EESK uzskata, ka, ņemot vērā pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”, atjauninātās Dzeramā ūdens direktīvas pamatā vajadzētu būt PVO pamatnostādnēm. Tajā jānostiprina cilvēka tiesības uz piekļuvi ūdenim. Atzinumā “Dzeramā ūdens direktīva” EESK aicina pārtraukt ūdens resursu privatizāciju un īstenot pasākumus, kas mudinātu cilvēkus apdomīgi izmantot šo ierobežoto resursu. Komiteja arī aicina prognozēt iespējamās problēmas minerālūdens ražošanas nozarē.

EESK aicina prezidentvalsti Austriju izmantot savas pilnvaras un veidot tiltus, kas stiprinātu Eiropas vienotību

Migrācija bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, kad Austrijas ministrs Gernot Blümel, kura pārziņā ir ES, mākslas, kultūras un plašsaziņas līdzekļu jautājumi, 11. jūlijā EESK plenārsesijā informēja par ES prezidentvalsts Austrijas programmu.

EESK aicina izmantot integrētāku transporta koncepciju

Transports ir izšķirošs faktors, kas ilgtspējīgai attīstībai ļauj kļūt par realitāti. Tas veicina ekonomiku, tirdzniecību un nodarbinātību, taču arī rada ar vidi, satiksmi un drošību saistītas problēmas. EESK atzinumā, ko sagatavojusi Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, ir aplūkoti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Tajā ir izmantota transversāla pieeja, kurā vienkopus analizēti ekonomikas, sociālie un vides aspekti, un Komisija ir aicināta izstrādāt jaunu, integrētu sistēmu turpmākajai ES transporta politikai.

Digitālajai pārveidei vajadzētu būt sociāli un ētiski atbildīgai

Digitālajai pārveidei Eiropas Savienībā būtu jābalstās uz Eiropas vērtībām, un tā jāatbalsta ar efektīvākiem sociālās politikas pasākumiem, lai nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts novārtā. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) jūlijā notikušajā plenārsesijā norādīja uz nepieciešamību nodrošināt, ka visa Eiropas sabiedrība — darba ņēmēji, uzņēmumi un iedzīvotāji kopumā — var gūt labumu no milzīgā potenciāla, ko rada jaunās tehnoloģijas.

Melnkalnes pievienošanās Eiropas Savienībai: galveno prioritāšu vidū — sociālās politikas reformas

Lai apspriestu pašreizējo stāvokli un darbu, kas jāveic saistībā gan ar sarunām par Melnkalnes pievienošanos Eiropas Savienībai, gan pieņemto kopīgo deklarāciju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekļi 17. jūlijā Podgoricā tikās ar Melnkalnes pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Jaunie Āfrikas uzņēmēji — ekonomiskās un sociālās attīstības centrā

ES un Āfrikas ekonomikas un sociālās jomas ieinteresēto personu tīkls uzskata, ka galvenais Āfrikas ekonomiskās un sociālās attīstības faktors ir Āfrikas jaunieši. Gadskārtējā tīkla sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta Āfrikas jauniešiem — ekonomikas attīstības virzītājiem un tai vecuma grupai, ko visvairāk skar migrācija.

Grupu jaunumi

Prasmju neatbilstība. Mēs zaudējam miljonus, un zaudēsim vēl vairāk!

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Nesen veiktā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) pasūtītā pētījumā secināts, ka prasmju neatbilstības dēļ Eiropas ekonomikas ražīgums ik gadus krītas par vairāk nekā 2 %. Tas nozīmē 80 zaudētus centus par katru darba stundu. Ja netiks veiktas reformas, situācija kļūs vēl sliktāka.

“Darbs 4.0” rada vislielākās problēmas tajās jomās, kur sociālo partneru loma ir visvājākā

EESK Darba ņēmēju grupa

EESK Darba ņēmēju grupas pētījums par valstu stratēģijām attiecībā uz ceturto revolūciju nodarbinātības jomā (“Darbs 4.0”) liecina, ka sociālo partneru līdzdalībai ir izšķiroša nozīme un ka darba ņēmējiem vissliktāk klājas tajās nozarēs, kur darba koplīguma slēgšanas sarunas ir kļuvušas mazāk izplatītas.

Atgūt iedzīvotāju ticību un uzticēšanos Eiropas Savienībai

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” 20. jūlijā rīkoja strukturētu “prātavētras” sanāksmi, kurā dalībnieki bija aicināti izmantot netradicionālas pieejas un nākt klajā ar idejām, kuras iekļaut priekšlikumos Sibiu pilsētā plānotajā samitā par Eiropas nākotni.