EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 72
Septembris 2021

Šajā izdevumā:

 • Mākslīgais intelekts: 18 % no pasaules vadošajiem pētniekiem ir eiropieši, bet tikai 10 % strādā Eiropā
 • Franss Timmermanss Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā tiekas ar Eiropas jaunatnes līderiem
 • Eiropas bērnu nabadzības izskaušanai ir vajadzīga visas sabiedrības pieeja
 • Viesabonēšana: EESK aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu tarifu zonu
Jūlijs 2021

Šajā izdevumā:

 • Konference par Eiropas nākotni: EESK rīkotās konsultācijas visur Eiropā
 • ES prezidentvalsts Slovēnija pārņem prezidentūru Eiropai izšķirošā laikā
 • “Eiropas zaļais kurss būs taisnīgs, vai tā nebūs vispār”
 • Atveseļošanai un atjaunošanai pēc pandēmijas jābūt Eiropas nākotnes prioritātei
Jūnijs 2021
 • EESK izsludina 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai par klimatam veltītiem pasākumiem
 • Jaunā kiberdrošības stratēģija ir solis uz priekšu
 • EESK atbalsta spēcīgu un iekļaujošu Eiropas veselības savienību
 • Paziņojums “Kā izmantot ilgi gaidīto iespēju”
Aprīlis 2021
 • #YEYS2021: Eiropas jaunā paaudze risina klimata pārmaiņu problēmu
 • Konference par Eiropas nākotni pilnībā atzinusi EESK būtisko lomu
 • EESK iedziļinās tāldarba problemātikā
 • Ir pienācis laiks izvērst Eiropas rīcību invaliditātes politikas jomā
Marts 2021

Šajā izdevumā:

 • Konference par Eiropas nākotni: EESK ir apņēmusies dot aktīvu ieguldījumu, lai konference būtu sekmīga
 • Eiropas nākotnei jābūt ne tikai zaļai un digitālai, bet arī demokrātiskai
 • EESK aicina nodokļu sistēmu padarīt vienkāršāku un taisnīgāku gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām
 • EESK apņemas ar saturīgu vēstījumu papildināt Komisijas jaunās iniciatīvas
Februāris 2021
 • Ir pienācis laiks rīkoties tā, lai būtu rezultāti un vārds “kopiena” iegūtu jaunu nozīmi
 • ES cieši uzraudzīs ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošanu
 • EESK pasākumā izskan, ka līdz 2030. gadam nabadzību Eiropas Savienībā var samazināt uz pusi
 • Jaunais Migrācijas pakts. Nozīme ir arī sīkumiem
Janvāris 2021

Šajā izdevumā:

 • EESK sveic ievērojamo Īrijas cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvi Sinéad Burke
 • ES budžets 2021.–2027. gadam – EESK ir gandarīta par pilsoniskās sabiedrības viedokļa ietekmi
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: pienācis laiks mūsu demokrātijai iet kopsolī ar tehnoloģiju
 • Jaunais ES Migrācijas un patvēruma pakts: neizmantota tik nepieciešamā restarta iespēja
Decembris 2020
 • Sākoties otrajam termiņam, Eiropas aprites ekonomikas platformai jāuzņem apgriezieni
 • EESK risina migrantu – sieviešu un bērnu – integrācijas problēmas
 • Eiropa EESK jaunās priekšsēdētājas programmas uzmanības centrā pārtikusi, iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa
 • Atveseļošanai paredzēto finansējumu un budžetu nedrīkst turētķīlniekus!
Novembris 2020

Šajā izdevumā:

 • EESK augstākajā amatā ievēlē Austrijas pārstāvi Christa Schweng
 • Christa Schweng: “Labākas Eiropas veidošana nav iedomājama bez pilsoniskās sabiedrības”
 • Cillian Lohan: "Mums ir vajadzīga vadība, kurai mēs varam uzticēties”
 • Giulia Barbucci: “Ir svarīgi budžetu apsaimniekot rūpīgi un pārredzami.”
 • EESK pievienojas rekordliels jaunu locekļu skaits un palielinās sieviešu procentuālais apmērs

Pages