EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 85
Janvāris 2022

Šajā izdevumā

 • ES cīņai pret dezinformāciju ir jāvēršas pret izplatītājiem un jāaizsargā pamattiesības
 • Sekmīgas atveseļošanas nodrošināšana: EESK uzsver organizētas pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo lomu
 • Eiropas Jaunatnes gads (2022): uzsvars uz rezultātiem, nevis uz ažiotāžu
 • EESK: orientējot ES ekonomiku un finanses uz ilgtspēju, Eiropas Komisijai jārīkojas vērienīgāk
Decembris 2021

Šajā izdevumā

 • Mathew Caruana Galizia: es cenšos darīt visu, lai mana māte nebūtu mirusi veltīgi
 • Sophia Wiegand: COP 26 jauniešus pievīla, tomēr cerība nav zudusi
 • Jānovērš Šengenas zonas brīvību un tiesību pārkāpumi
 • Ar pilsoniskās sabiedrības pūliņiem novērst Eiropas Savienībā vērojamās negatīvās tendences tiesiskuma jomā
 • 5G – EESK mudina Komisiju rūpīgāk novērtēt ietekmi uz cilvēku veselību un vidi
Oktobris 2021

Šajā izdevumā:

 • Kohēzijai ir jābūt pēcpandēmijas Eiropas uzmanības centrā, norāda komisāre Elisa Ferreira un EESK priekšsēdētāja Christa Schweng
 • Mediju brīvībai arī turpmāk ir jābūt vienai no mūsu darba kārtības prioritātēm
 • ES “Bioproduktu dienā” EESK uzsver, cik svarīga nozīme ir ilgtspējīgākām, taisnīgākām un iekļaujošākām pārtikas sistēmām
 • Mākslīgais intelekts Eiropā: visus lēmumus nevar reducēt līdz vieniem un nullēm
Septembris 2021

Šajā izdevumā:

 • Mākslīgais intelekts: 18 % no pasaules vadošajiem pētniekiem ir eiropieši, bet tikai 10 % strādā Eiropā
 • Franss Timmermanss Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā tiekas ar Eiropas jaunatnes līderiem
 • Eiropas bērnu nabadzības izskaušanai ir vajadzīga visas sabiedrības pieeja
 • Viesabonēšana: EESK aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu tarifu zonu
Jūlijs 2021

Šajā izdevumā:

 • Konference par Eiropas nākotni: EESK rīkotās konsultācijas visur Eiropā
 • ES prezidentvalsts Slovēnija pārņem prezidentūru Eiropai izšķirošā laikā
 • “Eiropas zaļais kurss būs taisnīgs, vai tā nebūs vispār”
 • Atveseļošanai un atjaunošanai pēc pandēmijas jābūt Eiropas nākotnes prioritātei
Jūnijs 2021
 • EESK izsludina 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai par klimatam veltītiem pasākumiem
 • Jaunā kiberdrošības stratēģija ir solis uz priekšu
 • EESK atbalsta spēcīgu un iekļaujošu Eiropas veselības savienību
 • Paziņojums “Kā izmantot ilgi gaidīto iespēju”
Aprīlis 2021
 • #YEYS2021: Eiropas jaunā paaudze risina klimata pārmaiņu problēmu
 • Konference par Eiropas nākotni pilnībā atzinusi EESK būtisko lomu
 • EESK iedziļinās tāldarba problemātikā
 • Ir pienācis laiks izvērst Eiropas rīcību invaliditātes politikas jomā
Marts 2021

Šajā izdevumā:

 • Konference par Eiropas nākotni: EESK ir apņēmusies dot aktīvu ieguldījumu, lai konference būtu sekmīga
 • Eiropas nākotnei jābūt ne tikai zaļai un digitālai, bet arī demokrātiskai
 • EESK aicina nodokļu sistēmu padarīt vienkāršāku un taisnīgāku gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām
 • EESK apņemas ar saturīgu vēstījumu papildināt Komisijas jaunās iniciatīvas
Februāris 2021
 • Ir pienācis laiks rīkoties tā, lai būtu rezultāti un vārds “kopiena” iegūtu jaunu nozīmi
 • ES cieši uzraudzīs ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošanu
 • EESK pasākumā izskan, ka līdz 2030. gadam nabadzību Eiropas Savienībā var samazināt uz pusi
 • Jaunais Migrācijas pakts. Nozīme ir arī sīkumiem

Pages