EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 81
Jūnijs 2022
 • EESK brīdina, ka Ukrainā notiekošais karš apdraud ES kohēzijas politiku
 • Eiropai ir stingri jāvēršas pret naida runu un naida noziegumiem
 • Rietumbalkānu jauniešu nākotne ir atkarīga no spēcīgas politikas
 • EESK aicina ar konkrētiem pasākumiem atbalstīt un aizsargāt neatkarīgos Baltkrievijas žurnālistus
Maijs 2022

Šajā izdevumā

 • EESK apspriež Čehijas prioritātes ES prezidentvalsts statusā un Eiropas nākotnei piemēroto energoresursu struktūru
 • EESK aicina noteikt konsekventas un stingras sankcijas pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi
 • Antisemītisms — pārbaudījums Eiropas ideāliem
 • EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija svin 20. gadskārtu
Marts 2022
 • Eiropas drošība nav iedomājama bez Ukrainas drošības
 • Agresija, kas izvērsta pret Ukrainu, prasa vēl vairāk stiprināt ES projektu
 • Rūpniecības politika: ilgtspējai jāiet roku rokā ar konkurētspēju un stratēģisko autonomiju
 • Mums kopīgi jāveic šis garais ceļš uz dzimumu līdztiesību
Februāris 2022

Šajā izdevumā:

 • Eiropas Jaunatnes gadā (2022) mums jāpanāk taustāmas un ilgstošas pozitīvas pārmaiņas visiem Eiropas jauniešiem
 • EESK atbalsta Padomes prezidentvalsts Francijas prioritātes
 • Pietiekama, ilgtspējīga un pieejama vecāka gadagājuma cilvēku kvalitatīva aprūpe ir vitāli svarīga
 • EESK: Eiropas Savienībai būtu jānovērš tiesiskuma pārkāpumi

 

Februāris 2022
 • 2021. gada EESK Pilsoniskās solidaritātes balvu par klimatrīcību saņem Beļģijas apvienība “Vecvecāki par klimata aizsardzību”
 • Vai zinājāt...? Interesanti fakti par EESK Pilsoniskās solidaritātes balvas ieguvējiem
 • Runā uzvarētāji: intervijas ar visiem uzvarētājiem
Janvāris 2022

Šajā izdevumā

 • ES cīņai pret dezinformāciju ir jāvēršas pret izplatītājiem un jāaizsargā pamattiesības
 • Sekmīgas atveseļošanas nodrošināšana: EESK uzsver organizētas pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo lomu
 • Eiropas Jaunatnes gads (2022): uzsvars uz rezultātiem, nevis uz ažiotāžu
 • EESK: orientējot ES ekonomiku un finanses uz ilgtspēju, Eiropas Komisijai jārīkojas vērienīgāk
Decembris 2021

Šajā izdevumā

 • Mathew Caruana Galizia: es cenšos darīt visu, lai mana māte nebūtu mirusi veltīgi
 • Sophia Wiegand: COP 26 jauniešus pievīla, tomēr cerība nav zudusi
 • Jānovērš Šengenas zonas brīvību un tiesību pārkāpumi
 • Ar pilsoniskās sabiedrības pūliņiem novērst Eiropas Savienībā vērojamās negatīvās tendences tiesiskuma jomā
 • 5G – EESK mudina Komisiju rūpīgāk novērtēt ietekmi uz cilvēku veselību un vidi
Oktobris 2021

Šajā izdevumā:

 • Kohēzijai ir jābūt pēcpandēmijas Eiropas uzmanības centrā, norāda komisāre Elisa Ferreira un EESK priekšsēdētāja Christa Schweng
 • Mediju brīvībai arī turpmāk ir jābūt vienai no mūsu darba kārtības prioritātēm
 • ES “Bioproduktu dienā” EESK uzsver, cik svarīga nozīme ir ilgtspējīgākām, taisnīgākām un iekļaujošākām pārtikas sistēmām
 • Mākslīgais intelekts Eiropā: visus lēmumus nevar reducēt līdz vieniem un nullēm
Septembris 2021

Šajā izdevumā:

 • Mākslīgais intelekts: 18 % no pasaules vadošajiem pētniekiem ir eiropieši, bet tikai 10 % strādā Eiropā
 • Franss Timmermanss Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā tiekas ar Eiropas jaunatnes līderiem
 • Eiropas bērnu nabadzības izskaušanai ir vajadzīga visas sabiedrības pieeja
 • Viesabonēšana: EESK aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu tarifu zonu

Pages