EESK aicina rīkoties ES līmenī, lai veicinātu līdzdalību blokķēžu tehnoloģijas attīstīšanā

Sākotnēji saistītas ar kriptovalūtām, blokķēde un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (DLT) faktiski ir ļoti daudzveidīgas tehnoloģijas, ko var lietderīgi izmantot sociālajā ekonomikā. Tomēr, kā teikts EESK jūlija plenārsesijā publiskotajā ziņojumā, ir svarīgi tās pienācīgi reglamentēt un nodrošināt, ka tās dod labumu visiem un ļauj piedalīties ikvienam.

EESK ir izstrādājusi garu sarakstu ar iespējamām lietotnēm, kas saistītas ar blokķēdi un DLT. Tādas lietotnes varētu radīt lielu interesi sociālās ekonomikas uzņēmumu vidū. Kā piemēru var minēt šādas lietotnes: ziedojumu un savākto līdzekļu izsekojamības nodrošināšana, sociālās ekonomikas organizāciju pārvaldības uzlabošana, darbību autentificēšana, prasmju sertificēšana, intelektuālā īpašuma tiesību un autortiesību skaidrības un aizsardzības uzlabošana, drošu telemedicīnas un tālaprūpes sistēmu nodrošināšana, kā arī lauksaimniecības produktu pilnīgas izsekojamības un identificējamības garantēšana.

Tomēr jauno digitālo tehnoloģiju milzīgais potenciāls un ar to saistītā ievērojamu ieguldījumu nepieciešamība pakļauj blokķēdes tehnoloģiju arī datu koncentrācijas riskam, un tehnoloģiskie tīkli var tikt izmantoti spekulatīvā nolūkā, kā brīdina EESK.

Ir svarīgi nodrošināt publiskā sektora pasākumus, kas minēto tehnoloģiju attīstību ļautu atbalstīt tā, lai tiktu veicināta līdzdalība un pieejamība, un obligāti jāiesaista pilsoniskā sabiedrība.

ES regulējums ir lietderīgs, jo minētās tehnoloģijas vajadzībām tiek izmantotas ķēdes, ko var radīt neatkarīgi no valstu robežām. Tas, ka vajadzīgi apjomīgi ieguldījumi, prasa koordinētu un strukturētu rīcību ES līmenī.

Sk. EESK atzinumu “Blokķēde un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija kā ideāla sociālās ekonomikas infrastruktūra” (dm)