Grupa “Daudzveidība Eiropā” Helsinkos apspriedīs ilgtspējīgu izaugsmi un iespējas stimulēt ES konkurētspēju

Sagatavojusi EESK grupa "Daudzveidība Eiropā"

16. un 17. septembrī Helsinkos notiks grupas "Daudzveidība Eiropā" izbraukuma sanāksme. Saskaņā ar ES Padomes prezidentvalsts Somijas prioritātēm un devīzi "Ilgtspējīga Eiropa, ilgtspējīga nākotne” mūsu grupa nolēma pievērsties trim pīlāriem, kuri veicina ilgtspējīgu izaugsmi un tādējādi stimulē ES konkurētspēju: bioekonomikai, klimatneitrālai Eiropai, digitalizācijai un infrastruktūrai.

Pirmajā sanāksmes dienā Parlamentam pieguļošā ēkā notiks konference "Stimulēt ES konkurētspēju. Trīs ilgtspējīgas izaugsmes pīlāri". Konferences galvenais mērķis ir izskatīt un apspriest problēmas, iespējas, sekas, paraugprakses piemērus un līdzekļus, kā palielināt ES konkurētspēju. Sanāksmes atklāšanā ar ievadrunām uzstāsies amatpersonas, Somijas valdības un Parlamenta pārstāvji, kā arī pārstāvji no organizācijām, kurām ir piederīgi EESK III grupas locekļi no Somijas.

Otrajā dienā notiks izpētes brauciens uz lauku apvidu netālu no Helsinkiem. Brauciena mērķis ir iepazīt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un loģistiku mežsaimniecības nozarē. (ih)