Darba devēju grupa Somijā rīkos divas sanāksmes, kurās apspriedīs jautājumus par mākslīgo intelektu un uzņēmējdarbību veicinošu Eiropas Savienību

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

EESK Darba devēju grupa rīkos divas konferences pašreizējā Padomes prezidentvalstī Somijā. Pirmais pasākums notiks augusta beigās, un tā uzmanības centrā būs vieda un intelektiska Eiropa.

Konference notiks 30. augustā Turku, un tās nosaukums būs “Vieda un intelektiska Eiropa. Kā to panākt?”. Konferences uzmanības centrā būs digitalizācijas un mākslīgā intelekta radītās iespējas un problēmas uzņēmumiem, panākumus veicinošie faktori šajā jomā, kā arī ar to saistītās cerības attiecībā uz ES politiku. Konferences mērķis ir arī noskaidrot, kā Eiropa var kļūt par līderi inovācijas jomā, kādas prasmes un kompetences ir vajadzīgas un kā nodrošināt finansējumu.

Par šiem jautājumiem notiks Darba devēju grupas locekļu viedokļu apmaiņa ar augsta līmeņa amatpersonām, to skaitā Turku pilsētas mēri Minna Arve, EP deputāti Miapetra Kumpula-Natri un “One Sea” priekšsēdētāju Sauli Eloranta. Seminārs notiks līdztekus pasākumam “Turku Europe Forum”, kurā pilsoņi un lēmumu pieņēmēji pārrunās Eiropas un Somijas nākotni.

“Atvērta Eiropa. Kā panākt, lai ieguvēji būtu mēs visi?” – tāds nosaukums dots otrajai Somijā rīkotajai konferencei, kas notiks 9. oktobrī Helsinkos. Tās mērķis ir palielināt atvērtas ekonomikas un sabiedrības lomu spēcīgā, uzņēmējdarbību veicinošā Eiropas Savienībā. Konferences norises datums, kas sakrīt ar Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta jaunā pilnvaru termiņa sākumu, dos iespēju uzņēmējdarbības aprindām paust spēcīgu vēstījumu politikas veidotājiem kā ES, tā arī valstu līmenī.

Abus pasākumus kopīgi rīko Darba devēju grupa un Somijas Rūpniecības konfederācija. (ek)