Enerģētikas savienībai jākļūst pamanāmai eiropiešu ikdienā

Ikgadējā EESK atzinumā par enerģētikas savienības stāvokli ir apkopota informācija par līdzšinējo progresu un Eiropas Komisija ir aicināta vairāk uzmanības pievērst sociālajiem aspektiem.

“Enerģētikas savienība vēl nepastāv. Iespējams, ka tā ir realizējusies ES politiskajos lēmumos, bet tā vēl aizvien nav realitāte Eiropas iedzīvotāju ikdienā.” Jūlija plenārsesijā to apgalvoja Christophe Quarez, tādējādi atbalsojot viņa izstrādātajā un pilnsapulces pieņemtajā atzinumā pausto argumentu, ka enerģētikas pārkārtošana uz vietas vēl nav notikusi. Viņš piebilda: “Tā kā tagad ES politikas veidotāji ir radījuši enerģētikas savienības pamatus, turpmākajos gados būs vēl daudz darāmā.”

Ch. Quarez teica, ka izšķiroša nozīme ir lēmumu pieņemšanas procesa mainīšanai enerģētikas politikā – gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Mums jāpāriet no dažu dalībnieku pieņemtiem lēmumiem uz kopīgu darbību. Viņš piebilda: “Pašlaik ir piemērotākais brīdis šādai pārejai, jo ir palielinājusies ES iedzīvotāju, it īpaši Eiropas jauniešu, izpratne par nepieciešamību ierobežot klimata pārmaiņas.”

Komiteja atzinīgi vērtēja 2019. gada aprīlī publicēto Eiropas Komisijas Ceturto ziņojumu par enerģētikas savienības stāvokli un vēlreiz pauda atbalstu enerģētikas savienības mērķiem, un uzsvēra, ka ir svarīgi iesaistīt un piesaistīt visu Eiropas sabiedrību, lai tā varētu pilnībā attaisnot tai uzticēto lomu.

Iedzīvotājiem vajadzētu virzīt enerģētikas pārkārtošanu, un neviens nebūtu jāatstāj novārtā. Ir jāņem vērā šo pārmaiņu sociālās sekas, un tādēļ starp visām iesaistītajām pusēm jānoslēdz jauns sociālais pakts. Ar pastāvīga pilsoņdialoga palīdzību būtu jānodrošina arī iedzīvotājiem iespēja, it īpaši ES līmenī, sniegt ieguldījumu visos svarīgākajos politiskajos lēmumos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. (mp)