Eiropas lauksaimniecībā būtu jāorientējas uz agroekoloģiju

Eiropas Savienībai ir vairāk jākoncentrējas uz īsām piegādes ķēdēm un agroekoloģiju, lai saglabātu savu lauksaimniecību un padarītu to noturīgāku pret jaunām problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām. Agroekoloģija ir arī veids, kā nodrošināt mūsu apgādi ar pārtiku un padarīt mūsu pārtiku veselīgāku, tādējādi palielinot tās vērtību. Īsas piegādes ķēdes palīdzēs mazākām lauku saimniecībām palielināt savus ienākumus un atjaunot lauku apvidu attīstību.

“Īsu piegādes ķēžu iniciatīva var radīt darbvietas, izaugsmi un līdz ar to labklājību, jo īpaši lauku apvidos. Tāpēc uzdevums ir sniegt uzņēmējiem iespēju veidot vietējās pārtikas sistēmas, kuru pamatā ir vietējā pārvaldība. Digitalizācijai ir un arī nākotnē būs svarīga nozīme gan ražošanas, gan apstrādes, gan arī pirkšanas un pārdošanas jomā,” skaidro Geneviève Savigny, ziņotāja atzinumam par tematu “Īso un alternatīvo pārtikas piegādes ķēžu veicināšana Eiropas Savienībā: agroekoloģijas loma”.

Lai agroekoloģijas projekts tiktu izvērsts visā Eiropā, EESK ierosina strukturētu un daudzpusīgu rīcības plānu, kurā iesaistīts reģionālais, valstu un ES līmenis. Arī jau eksistējošām programmām jābūt vērstām uz atbalsta pasākumiem agroekoloģijas jomā un īsām piegādes ķēdēm.

Visaptveroša pārtikas politika, ko EESK jau gadiem ilgi ir aizstāvējusi un par kuras veicinātāju tā varētu kļūt, varētu veidot rīcības plāna satvaru. (sma)