Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Vasara un brīvdienas ir klāt! Tas ir ne tikai ideāls laiks, lai atjaunotu spēkus, bet arī laba iespēja paplašināt mūsu redzesloku: šķērsot robežas, iepazīt jaunas kultūras, mācīties citas valodas, rast iedvesmas avotus...

Pēc tam darba periods atsāksies ar daudzām jaunām perspektīvām, piemēram, jaunā Eiropas Parlamenta un jaunās Eiropas Komisijas darbības uzsākšanu.

Turpmākie notikumi

Īsumā

EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai 2019. gadā veltīta sieviešu iespēju veicināšanai

2019. gadā EESK balva pilsoniskai sabiedrībai būs veltīta sieviešu iespēju veicināšanai un cīņai par dzimumu līdztiesību

Ir sākusies 2019. gada pieteikumu iesniegšana

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā notiek ES un Ķīnas pārstāvju sanāksme par liftu drošības standartiem

Pēc EESK locekļa Antonello Pezzini iniciatīvas Komiteja 2019. gada 9. jūlijā uzņēma delegāciju, kurās sastāvā bija pārstāvji no Ķīnas Tautas Republikas regulatīvajām iestādēm.

 

Jaunas publikācijas

EESK sasniegumi 2018. gadā: atskats un nākotnes perspektīvas

Brošūrā “EESK sasniegumi 2018. gadā: atskats un nākotnes perspektīvas” ir sniegta informācija par dažiem nozīmīgākajiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas darba panākumiem 2018. gadā.

EESK jaunumi

ES prezidentvalsts Somija iepazīstina ar programmu, kuras pamatā ir ilgtspēja un labklājība

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 18. jūlija plenārsesijā piedalījās Somijas sociālo lietu un veselības aizsardzības ministre Aino-Kaisa Pekonen, kas iepazīstināja ar Somijas prezidentūras programmu. Tajā ir īpaši uzsvērti tādi aspekti kā ilgtspēja un iedzīvotāju labklājība. A. K. Pekonen arī uzsvēra, ka viena no prezidentvalsts prioritātēm ir tiesiskuma un ES vērtību stiprināšana. 

Conny Reuter: “Mēs esam šeit, lai veicinātu pilsonisko dialogu progresīvā un iekļaujošā Eiropā.”

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 18. jūlija plenārsēdē notika debates, kurās piedalījās Conny Reuter, līdzpriekšsēdētājs EESK Sadarbības grupā ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tīkliem.

C. Reuter iepazīstināja ar pasākuma “Pilsoniskās sabiedrības dienas 2019” secinājumiem un ieteikumiem. Pasākums norisinājās jūnija vidū Briselē, un tas bija veltīts ilgtspējīgas demokrātijas tematam. C. Reuter runāja arī par to, kāda loma ir 2004. gadā dibinātajai Sadarbības grupai – Eiropas Savienībā unikālai struktūrai, kuras mērķis ir ES līmenī nodrošināt pastāvīgu dialogu starp ES iestādēm un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklu.

Ja Eiropā nebūs spēcīgas akumulatoru ražošanas nozares, automobiļu ražotāji, iespējams, atstās ES

EESK atbalsta Eiropas Komisijas izstrādāto ES rīcības plānu akumulatoru jomā, taču norāda, kas tas ir jāpilnveido un ātri jāīsteno.

Pastāv reāls risks, ka ārkārtīgi liela daļa Eiropas autobūves nozares pārcels ražošanu uz reģioniem, kas atrodas tuvu akumulatoru elementu ražošanas vienībām, galvenokārt Āzijā. Atzinumā, ko izstrādājis Colin Lustenhouwer un kas pieņemts jūlija plenārsesijā, EESK pauž atbalstu Eiropas Komisijas stratēģiskajam rīcības plānam akumulatoru jomā, taču brīdina, ka tas vēl jāuzlabo un ātri jāīsteno, lai nepieļautu Eiropas automobiļu ražošanas iespējamo pārcelšanu ārpus ES.

Aprites ekonomika: laiks izmantot patērētāju potenciālu

Līdz šim aprites ekonomikas attīstības veicināšanas pasākumi Eiropā ir bijuši vērsti uz ražošanu — uz to, lai uzņēmumi ieviestu aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļus un aprites ekonomikas produkti nonāktu tirgū. Pašlaik ir izveidojušies patērētāju iesaistei piemēroti apstākļi un ir jāpanāk, lai, ikdienā iepērkoties, viņi izdarītu ilgtspējīgu izvēli, — tā teikts jūlijā pieņemtajā EESK atzinumā.

Eiropas lauksaimniecībā būtu jāorientējas uz agroekoloģiju

Eiropas Savienībai ir vairāk jākoncentrējas uz īsām piegādes ķēdēm un agroekoloģiju, lai saglabātu savu lauksaimniecību un padarītu to noturīgāku pret jaunām problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām. Agroekoloģija ir arī veids, kā nodrošināt mūsu apgādi ar pārtiku un padarīt mūsu pārtiku veselīgāku, tādējādi palielinot tās vērtību. Īsas piegādes ķēdes palīdzēs mazākām lauku saimniecībām palielināt savus ienākumus un atjaunot lauku apvidu attīstību.

Eiropas rūpniecības nozares atjaunošanas satvars ir jābalsta uz reālajām MVU vajadzībām

EESK uzskata, ka Eiropas rūpniecības sistēma varēs īstenot efektīvu un konkurētspējīgu pāreju uz mūsdienīgu un videi draudzīgu digitālo ekonomiku tikai tad, kad tā būs gatava būtiskiem ieguldījumiem inovācijā. Tāpēc pasākumi, ko Eiropas Komisija ir ieplānojusi, lai veicinātu rūpniecības sistēmas labāku attīstību, būtu jābalsta uz uzņēmumu, īpaši MVU, vajadzību patiesu izpratni.

Eiropas pusgads un jauna pārvaldības pieeja ir izšķiroši svarīga turpmākai ES ekonomikas politikai

EESK norāda, ka ES ekonomiskās politikas koordinācijas un pārvaldības sistēma būtu jāatjaunina, balstoties uz jaunu ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada, lai palielinātu pasākumu efektivitāti un rezultātu ilgtspēju.

EESK nāk klajā ar ieteikumiem par turpmāko ES ekonomikas politiku un EMS pārvaldību

Jūlijā EESK nāca klajā ar priekšlikumiem par nākamā likumdošanas perioda ekonomikas programmu un ieteica veidot jauno ES ekonomikas stratēģiju, pamatojoties uz šiem priekšlikumiem.

EESK uzskata, ka turpmākajā ekonomikas politikā un pārvaldībā būtu jāņem vērā ģeopolitiskās un sabiedrības problēmas, piemēram, pasaules ekonomikas attīstības palēnināšanās, neatrisināti tirdzniecības strīdi, Brexit, klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, nevienlīdzības palielināšanās un ceturtā industriālā revolūcija, un šī politika jāveido tā, lai palīdzētu stiprināt izturētspēju pret krīzēm un ekonomikas modeļa ilgtspēju. Lai risinātu šīs problēmas, ir vajadzīga tālejoša ekonomikas stratēģija ar skaidriem politikas mērķiem un saskaņotāku ekonomikas pārvaldības sistēmu.

EESK aicina Komisiju pilnveidot rūpniecības un enerģētikas jomas tiesību aktu atbilstību klimata politikai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina Komisiju rūpīgāk apsvērt politiskos risinājumus tā, lai tie palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un tādējādi apkarot klimata pārmaiņas, kā arī saglabāt konkurētspēju. Mērķim ir jābūt labāk aizsargāt un atbalstīt ES resursietilpīgās un energoietilpīgās nozares, jo citādi pastāv risks, ka Eiropas darbvietas tiks pārvietotas uz videi mazāk draudzīgām valstīm un netiks sasniegts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķis.

Enerģētikas savienībai jākļūst pamanāmai eiropiešu ikdienā

Ikgadējā EESK atzinumā par enerģētikas savienības stāvokli ir apkopota informācija par līdzšinējo progresu un Eiropas Komisija ir aicināta vairāk uzmanības pievērst sociālajiem aspektiem.

“Enerģētikas savienība vēl nepastāv. Iespējams, ka tā ir realizējusies ES politiskajos lēmumos, bet tā vēl aizvien nav realitāte Eiropas iedzīvotāju ikdienā.” Jūlija plenārsesijā to apgalvoja Christophe Quarez, tādējādi atbalsojot viņa izstrādātajā un pilnsapulces pieņemtajā atzinumā pausto argumentu, ka enerģētikas pārkārtošana uz vietas vēl nav notikusi. Viņš piebilda: “Tā kā tagad ES politikas veidotāji ir radījuši enerģētikas savienības pamatus, turpmākajos gados būs vēl daudz darāmā.”

EESK aicina rīkoties ES līmenī, lai veicinātu līdzdalību blokķēžu tehnoloģijas attīstīšanā

Sākotnēji saistītas ar kriptovalūtām, blokķēde un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (DLT) faktiski ir ļoti daudzveidīgas tehnoloģijas, ko var lietderīgi izmantot sociālajā ekonomikā. Tomēr, kā teikts EESK jūlija plenārsesijā publiskotajā ziņojumā, ir svarīgi tās pienācīgi reglamentēt un nodrošināt, ka tās dod labumu visiem un ļauj piedalīties ikvienam.

Grupu jaunumi

Darba devēju grupa Somijā rīkos divas sanāksmes, kurās apspriedīs jautājumus par mākslīgo intelektu un uzņēmējdarbību veicinošu Eiropas Savienību

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

EESK Darba devēju grupa rīkos divas konferences pašreizējā Padomes prezidentvalstī Somijā. Pirmais pasākums notiks augusta beigās, un tā uzmanības centrā būs vieda un intelektiska Eiropa.

Darba ņēmēju grupas paziņojums par solidaritātes kriminalizāciju

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Ņemot vērā Vidusjūras reģionā izveidojušos ļoti smago humanitāro situāciju, kas demonstrē ES principu un vērtību neievērošanu, un šīs situācijas pasliktināšanos pēdējo nedēļu laikā, Darba ņēmēju grupa turpina paust šādu pārliecību:

Grupa “Daudzveidība Eiropā” Helsinkos apspriedīs ilgtspējīgu izaugsmi un iespējas stimulēt ES konkurētspēju

Sagatavojusi EESK grupa "Daudzveidība Eiropā"

16. un 17. septembrī Helsinkos notiks grupas "Daudzveidība Eiropā" izbraukuma sanāksme. Saskaņā ar ES Padomes prezidentvalsts Somijas prioritātēm un devīzi "Ilgtspējīga Eiropa, ilgtspējīga nākotne" mūsu grupa nolēma pievērsties trim pīlāriem, kuri veicina ilgtspējīgu izaugsmi un tādējādi stimulē ES konkurētspēju: bioekonomikai, klimatneitrālai Eiropai, digitalizācijai un infrastruktūrai.