“Aizsargāt daudzveidību”

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropa”

Es vairākas reizes esmu apmeklējis Aušvicu-Birkenavu, un katru reizi mani satriec šausmas, nežēlība un ciešanas, ko cilvēki spēj radīt saviem līdzcilvēkiem. Tomēr ir arī citas izjūtas, kuras mainās līdz ar katru apmeklējumu. Varbūt bija jau paredzams un faktiski pat vēlams, lai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas paplašinātā prezidija 12. jūnijā veiktais koncentrācijas nometņu apmeklējums mums liktu aizdomāties ne tikai par pagātni, bet arī par tagadni un nākotni.

Šodien populisma un nacionālisma izpausmes Eiropā iegūst draudošus apmērus. Jāatceras tikai nesenās vēlēšanas Ungārijā, Itālijā, Austrijā, Vācijā un Slovēnijā. Populistu balsojums ES dalībvalstīs ir palielinājies no vidēji 8,5 % 2000. gadā līdz vairāk nekā 24 % šodien. Lai cīnītos pret šo pieaugošo tendenci, ES un tās vērtībām neapšaubāmi jābūt uzmanības centrā. Tomēr ES kā institūcija nevar sniegt visas atbildes. Mums vajag, lai arī Eiropas iedzīvotāji un organizēta pilsoniskā sabiedrība pastiprinātu savu rīcību. Lai uzrunātu un iesaistītos dialogā ar tiem, kurus ir pievilinājušas ekstrēmisma tendences, lai palīdzētu atgūt mūsu sabiedrības un politisko sistēmu līdzsvaru.

Grupā “Daudzveidība Eiropa” mēs šo funkciju uztveram ļoti nopietni. Tas ir mūsu pienākums, un, izmantojot mūsu grupas zinātību un radošumu, mēs turpināsim sekmēt miermīlīgu un ilgtspējīgu Eiropu, līdzsvarojot sociāli ekonomisko progresu ar nabadzības mazināšanu un saudzīgu izturēšanos pret vidi. Tie ir mūsu lauksaimnieki, vides aktīvisti, MVU, brīvo profesiju, patērētāju, personu ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēku organizāciju pārstāvji u. c., kas “runās” ar Eiropas pilsoņiem un viņu vārdā. Komitejas ikdienas darbā, kā arī aktīvi iesaistoties EESK ceļveža “No Krakovas līdz Sibiu un tālāk“ projektā, kura mērķis ir vispārīgi izklāstīt pilsoniskās sabiedrības redzējumu par rītdienas Eiropu. Neaizmirstot par mūsu grupas konferenci “Vai ekonomikas progress un sociālā stabilitāte spēj pārvarēt eiroskepticismu?“, kas notiks oktobrī Austrijā. Jo Eiropa pirmām kārtām nozīmē savstarpēju cieņu un daudzveidības aizsargāšanu. Tās daudzveidības, kura aizsākas mūsu pašu grupā, proti, grupā “Daudzveidība Eiropa“.

Arno Metzler

grupas “Daudzveidība Eiropa” (III grupas) priekšsēdētājs