Patēriņa finanšu pakalpojumi — EESK rod atbalstu savai nostājai, izmantojot vietēja mēroga pasākumu Spānijā

Konferencē, ko EESK loceklis Carlos Trias Pintó organizēja 24. maijā Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Madridē, tika uzsvērts, ka jāveido patērētāju uzticība pārrobežu finanšu pakalpojumiem Eiropā, lai palielinātu minēto pakalpojumu īpatsvaru, kas šobrīd ir tikai 7 % no kopapjoma. EP deputāts Othman Karas paziņoja, ka Eiropas Parlaments gatavojas dažus no EESK svarīgākajiem priekšlikumiem iekļaut atbildē uz Komisijas ierosināto rīcības plānu par patēriņa finanšu pakalpojumiem.

Konference “Jaunās digitālās vides izaicinājumi — piedāvājuma kvalitāte, pieejamība, godīga konkurence un patērētāju tiesību aizsardzība“ bija paredzēta, lai popularizētu 2017. gada septembrī pieņemto EESK atzinumu par patēriņa finanšu pakalpojumiem.

Pasākumu vadīja EESK loceklis Bernardo Hernández Bataller un uzstājās gan ziņotājs par atzinumu Michael Ikrath, gan līdzziņotājs Trias Pintó. Diskusijās piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāti un Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) locekļi Othman Karas un Jonas Fernández Álvarez, Komercbanku un krājbanku klientu asociācijas (ADICAE) (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros) priekšsēdētājs Manuel Pardos, Spānijas Bankas pārstāvis Fernando Tejada de la Fuente un Spānijas Banku asociācijas (AEB) runaspersona Jose Luis Martínez Campuzano.

Patērētājiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties vislabākos un visinovatīvākos pārrobežu finanšu produktus, sacīja Michael Ikrath, uzsverot, ka finanšu pakalpojumu tirgus ES joprojām ir sadrumstalots un nesaskaņots. Viņš atzina, ka tradicionālās privātklientu bankas, jo īpaši reģionālās un vietējās bankas, ir galvenie starpnieki patērētāju uzticēšanās veidošanā, jo ES patērētāji, kuriem nav raksturīga tendence mainīt pakalpojumu sniedzējus, tām tradicionāli ir ļoti uzticējušies.

Lai atrisinātu aizdevumu izdevīgākas iegādes problēmu, kad aizņēmēji ņem pārrobežu patēriņa aizdevumus, kādi viņiem nav pieejami savā valstī, un pakļauj sevi pārmērīgu parādsaistību riskam, jāsaskaņo kredītspējas kritēriji. “Patērētāju maksātnespēja jāsamazina, izmantojot regulējumu,” sacīja Trias Pintó, kurš uzsvēra arī alternatīvo digitālo valūtu, piemēram, bitmonētu, kibervalūtu un blokķēdes tehnoloģijas, radīto apdraudējumu attiecībā uz drošību, datu aizsardzību un patērētāju uzticēšanos.

Othman Karas pauda atbalstu EESK atzinumam un paziņoja, ka daži tajā iekļautie priekšlikumi tiks izmantoti Eiropas Parlamenta atzinumā, proti:

  • jānodrošina, ka nodokļu režīms, kas attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, turpmāk vairs nav šķērslis godīgai konkurencei;
  • Komisijai līdztekus patēriņa produktiem vajadzētu definēt papildu “pamatproduktus”, kas ir vienkārši, kuriem ir vienādas raksturīgās iezīmes un kuri līdz ar to ir salīdzināmi un pārredzami;
  • attiecībā uz dažādiem finanšu produktiem jābūt pieejamiem neatkarīgiem, sertificētiem salīdzināšanas instrumentiem;
  • arī tādiem IT gigantiem kā Google, Apple u. c. būtu jāpiemēro patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi. (dm)