Pētījums par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Pētījumu veica Eiropas Sociālo lietu observatorija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupas uzdevumā.

Sociālajam pīlāram ir potenciāls, lai pilsoņiem nodrošinātu jaunas tiesības, kas pēc krīzes un taupības gadiem ir ļoti vajadzīgas. Taču kāds ir sociālā pīlāra stāvoklis? Vai tas jau ir radījis ietekmi? Kādu ceļu izvēlēties?

Eiropas Savienībai ir vajadzīga spēcīga sociālā dimensija, lai līdzsvarotu dominējošo ekonomisko perspektīvu, un starp pīlāra principiem ir ietverti šie galvenie faktori. Pīlāra novērtējums kopumā ir pozitīvs, bet ar bažām par tā nesaistošo raksturu un jo īpaši par tā finansējumu, attiecībā uz kuru izšķiroša nozīme būs iezīmētiem Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) līdzekļiem.

Pētījumā secināts, ka pīlārs mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">jau ir atstājis ievērojamu ietekmi uz 2018. gada Eiropas semestri, un sociālo rezultātu pārskats ir vērtējams pozitīvi, neraugoties uz to, ka ir vajadzīgi daži uzlabojumi.

Attiecībā uz ieteikumiem pētījumā secināts, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgas minimālās algas, un vēl jo svarīgāk ir garantēt tādu iztikas minimumu, kas nodrošina, ka darba ņēmēji patiešām var ar to izdzīvot. Autori ierosina ieviest nabadzības riska rādītāju kā ceļvedi iztikas minimuma noteikšanai, vienlaikus pielāgojoties konkrētajām situācijām dažādās valstīs. (pr)

Pētījums ir pieejams šeit