EESK locekle no Somijas saņem tulku pasniegto balvu “Gada delegāts 2018”

Pirkko Raunemaa, EESK grupas “Daudzveidības Eiropa” loceklei no Somijas, Eiropas Komisijas somu valodas tulki 23. maijā Briselē pasniedza balvu “Gada delegāts 2018”.

Balva tika izveidota, lai izrādītu atzinību Somijas delegātiem, kuri ES sanāksmēs runā somu valodā, aizsargā somu valodas statusu un aktīvi sadarbojas ar tulkiem, lai palīdzētu nodrošināt savu runu tulkojumu augstā kvalitātē.

Pirkko Raunemaa ir EESK locekle kopš 2006. gada. Darbojoties pārtikas nekaitīguma jomā, viņa ir pārstāvējusi Somiju daudzos starptautiskos forumos, tostarp ANO Codex Alimentarius komisijā un EFSA valdē.
(dm)

Fotoattēlā no kreisās uz labo: EESK locekle Pirkko Raunemaa un somu valodas tulki Veijo Kruth un Tarja Kallio