2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai — identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā

Globālās norises pēdējos gados ir radījušas pārbaudījumu Eiropas projektam. Iekšējā šķelšanās, iedzīvotāju neapmierinātības sajūta un dramatisks migrācijas pieaugums iedzīvotājus un visus pārvaldības līmeņus ir pārsteiguši nesagatavotus, veicinot nacionālistisku retoriku un apdraudot savstarpējo solidaritāti. Šajā sakarā pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir bijusi īpaši svarīga loma Eiropas kultūras mantojuma potenciāla izcelšanā, identitātes un sabiedrības stiprināšanā un mūsu Eiropas vēstures pamatā esošā lielā daudzveidības potenciāla veicināšanā.

EESK ar 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai vēlas godalgot novatoriskas iniciatīvas, kuras ir devušas ievērojamu ieguldījumu šādu uzdevumu risināšanā:

  • veicināt informētību par Eiropas identitāšu daudzslāņainību un bagātību;
  • pilnībā izmantot iespējas, ko rada Eiropas kultūras bagātības;
  • atvieglot piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam;
  • popularizēt Eiropas vērtības, piemēram, cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu.

Balvā kopumā piešķirs 50 000 EUR, ko sadalīs ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 7. septembris, bet apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 13. decembrī Briselē. EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var iegūt visas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir oficiāli reģistrētas Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālā vai Eiropas līmenī. Balvu var piešķirt arī privātpersonām.

Pilns prasību saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami šeit. (ll)