Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Jūnija beigās beidzās pilnvaru termiņš Rumānijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un, kā parasti, nākamajā pusgadā sākas jauna prezidentūra. Jau trešo reizi pēc kārtas rotējošo prezidentūru pārņem Somija. Šoreiz tās devīze ir "Ilgtspējīga Eiropa, ilgtspējīga nākotne". Esmu pārliecināts, ka Somija aktīvi rūpēsies, lai ES kļūtu par īstu pasaules līderi klimata pārmaiņu apkarošanas jomā.

Turpmākie notikumi

2019. gada 22. jūlijs, Atēnas, Grieķija

Luca Jahier uzstāšanās Grieķijas Ekonomikas un sociālo lietu padomē

2019. gada 23. un 24. jūlijs, Rīga, Latvija

Atklāta uzklausīšana un faktu konstatēšanas brauciens: “Eiropas Savienības programmas veidošana personu ar invaliditāti tiesību jomā 2020.–2030. gadam” 
 

Īsumā

EESK delegācija dodas uz Spāniju, lai novērtētu jauno ekonomikas modeļu ietekmi uz Eiropas vienoto tirgu

Saistībā ar pētījumu, kurā analizēti jaunie ekonomikas modeļi un kura mērķis ir novērtēt to ilgtermiņa ietekmi uz ES ekonomikas modeli, EESK delegācija nesen Spānijas pilsētā Malagā tikās ar arodbiedrību, nevalstisko organizāciju un vietējās pārvaldes pārstāvjiem.

Līdzšinējā EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja Gabriele Bischoff ievēlēta Eiropas Parlamentā

Gabriele Bischoff, kas vēl nesen vadīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupu, ievēlēta par Eiropas Parlamenta deputāti un darbosies S&D grupā. Viņa bija iekļauta Vācijas Sociāldemokrātiskās partijas (SPD) sarakstā kandidēšanai Berlīnes vēlēšanu apgabalā.

 

Dilyana Slavova piedalās augsta līmeņa sanāksmē par ES atbalstu Tunisijai

EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova piedalījās starptautiskā pasākumā “Sociālā un solidaritātes ekonomika Tunisijā: ES loma un atbalsts”, ko 3. jūlijā rīkoja EESK un kurā piedalās arī citi augsta līmeņa referenti, tostarp Tunisijas lauksaimniecības ministrs Samir Taïeb un Eiropas Komisijas direkcijas "Dienvidu kaimiņregions" direktors Michael Kohler.

EESK jaunumi

EESK aicina nodrošināt sociāli taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu un pastāvīgu dialogu ar pilsoņiem

EESK jūnija plenārsesijā notika debates ar komisāru Maroš Šefčovič par Eiropas enerģētikas savienības nākotni un tika izklāstīts Komitejas viedoklis par ierosināto ES stratēģiju siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ilgtermiņā.

EESK mudina Eiropas Savienības vadītājus palielināt eiro starptautisko nozīmi

Nesen pieņemtā atzinumā EESK aicina Eiropas Savienības vadītājus vairāk pūļu veltīt eiro starptautiskās nozīmes palielināšanai. EESK uzskata, ka stiprs eiro vairos ES iedzīvotāju un uzņēmumu labklājību, sekmēs kopējo vērtību saglabāšanu un kalpos kopīgām interesēm.

EESK mudina pilnveidot makroreģionālās stratēģijas

EESK izpētes atzinumā izskan aicinājums pilnveidot makroreģionālās stratēģijas, un tajā ir minēta virkne politikas priekšlikumu, kas ļautu pilnībā atraisīt šo stratēģiju potenciālu.

Velobrauciena "Tour de France" lielais starts un EESK pasākums saistībā ar tīru mobilitāti

Atzīmējot velobrauciena "Tour de France" lielo startu, EESK 3. jūlijā rīkoja pasākumu, kurā tika prezentēta grāmata par Itālijas riteņbraukšanas čempionu un kara varoni Gino Bartali. Prezentācijā piedalījās tās autors žurnālists Alberto Toscano. Pasākumā notika arī debates par tīru mobilitāti.

Plašsaziņas līdzekļiem būtu jāatsakās no līdzjūtību izraisošas pieejas invaliditātes atspoguļošanā

Eiropas plašsaziņas līdzekļiem vēl joprojām ir jādara daudz, lai tie varētu sniegt pareizu un iekļaujošu informāciju par invaliditāti: personas ar invaliditāti bieži vien tiek atspoguļotas viendimensionālā vai žēlumu izraisošā veidā, balstoties mītos un maldīgos priekšstatos, un vēl aizvien pastāv problēma, ka netiek piedāvāts pietiekams ziņu un izklaides programmu klāsts, kas atbilst pilnīgas pieejamības kritērijiem.

Būtu jānodrošina vispārēja pamatpakalpojumu pieejamība

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas uzlabošana un atbalsts pamatpakalpojumiem bija viens no darba kārtības punktiem jūnija plenārsesijā, kurā Komitejas locekļi pieņēma Raymond Hencks un Krzysztof Balon izstrādāto pašiniciatīvas atzinumu par šo tematu.

ES vadītāji saņem aicinājumu nodrošināt, ka Eiropa kļūst par pasaules čempioni ilgspējīgas attīstības jomā

Valstu ekonomikas un sociālo lietu padomes un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savu vēstījumu ES vadītājiem nosūtīja no Romas, kur 13.–14. jūnijā notika sanāksme, lai apspriestu, kāda ir to loma saistībā ar Eiropas ilgtspējīgu attīstību un Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

ES būtu jāsniedz visaptveroša atbilde uz tiesiskuma pārkāpumiem

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, raizēdamās, ka aizvien biežāki tiesiskuma pārkāpumi Eiropas Savienībā varētu beigties ar smagu demokrātijas, pamattiesību un brīvību krīzi, aicina ES to apkarošanai izvēlēties proaktīvāku pieeju.

EESK centieni atbalstīt Somijas prezidentūras rīcību klimata politikas jomā

Tiekties uz ievērojamiem ES radīto emisiju samazinājumiem, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti, ir galvenais mērķis, ko izvirzījusi ES prezidentvalsts Somija, kuras pilnvaru termiņš sākās 1. jūlijā. EESK sniegs atbalstu prezidentūras rīcībai klimata politikas jomā un turpinās pati savu darbu ar mērķi izveidot ES veicinošu satvaru pilsoņu un sabiedrības virzītām klimata iniciatīvām.

Grupu jaunumi

Nesens pētījums liecina, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa samazināšana veicina ieguldījumu pieaugumu

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir nodoklis, kas visnegatīvāk ietekmē ekonomikas izaugsmi. Pretēji sabiedrības priekšstatam pēdējos 40 gados uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi kā daļa no IKP nav samazinājušies. Valstīs, kas pēdējos gados pazeminājušas reālās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, turpmākajos gados bija vērojams ieguldījumu pieaugums. Tie ir daži secinājumi no nesen veiktā pētījuma, ko pēc Darba devēju grupas lūguma pasūtīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

EESK Darba ņēmēju grupas debates par nodarbinātību, konverģenci un sociālajām tiesībām Rumānijā

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju grupas ārpuskārtas sanāksme notika Bukarestē (Rumānijā) 25. jūnijā. Tās uzmanības centrā bija temats "Darba ņēmēju tiesības un sociālā konverģence: kopīgu vērtību Eiropa". Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke atzinīgi novērtēja vairākus Rumānijas prezidentūras sasniegumus, kas ievērojami uzlabos strādājošo cilvēku dzīvi. Šie sasniegumi ir, piemēram, Eiropas Darba iestādes izveide, kā arī direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru un direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem.

Grupas "Daudzveidība Eiropā" priekšsēdētājs Arno Metzler piedalās UNAF ģenerālajā asamblejā

EESK grupa "Daudzveidība Eiropā"

22. un 23. jūnijā Reimsā notika Francijas Nacionālās ģimeņu apvienību savienības (UNAF) ģenerālā asambleja. UNAF priekšsēdētājas vietniece un III grupas locekle C. Basset bija uzlūgusi A. Metzler apmeklēt šo pasākumu. Galvenais diskusiju temats tajā bija līdzdalības demokrātija un starpniekstruktūru loma.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

EESK rīkos īpašu Somijas kultūrai veltītu vakaru

EESK 17. jūlijā rīkos Somijas kultūras vakaru par godu tam, ka sākas Somijas prezidentūra ES Padomē. Vakara programmā iekļauti muzikāli priekšnesumi un dejas, kas raksturo Somijas kultūru un tradīcijas.