rEUnaissance: jaunais EESK priekšsēdētājs ir apņēmības pilns panākt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas Eiropas veidošanā

Itālijas pārstāvis Luca Jahier ir ievēlēts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 32. priekšsēdētāju un vadīs to turpmākos divarpus gadus, savukārt jaunās priekšsēdētāja vietnieces būs Milena Angelova (Bulgārija) un Isabel Caño Aguilar (Spānija), kuru pārziņā attiecīgi būs budžeta un komunikācijas jautājumi.

18. aprīlī notikušajā EESK plenārsesijā, kura iezīmēja priekšsēdētāja Georges Dassis pilnvaru perioda beigas, jaunais priekšsēdētājs uzstājās ar iedvesmojošu uzrunu, kurā norādīja, ka četras viņa programmas prioritātes ir ilgtspējīga attīstība, miera veicināšana, kultūras nozīmes stiprināšana un Eiropas jauniešu iespējas paust savu viedokli.

“Aicinu jūs visus man pievienoties aktīvos sabiedrības centienos nodrošināt ilgtspējīgu Eiropas nākotni. Aicinu jūs kopā ar mani sapņot par Eiropu, kas ieguvusi jaunu spēku, un kopīgiem spēkiem panākt otru Eiropas renesansi!” Luca Jahier teica 350 Komitejas locekļiem. Pēc jauno Biroja locekļu iecelšanas Komiteja ir spilgts dzimumu līdztiesības piemērs, jo daudzos vadošos amatos darbosies sievietes.

Luca Jahier piebilda, ka Eiropa, ko joprojām moka gan augsts nabadzības līmenis un nepārvarētā migrācijas krīze, gan vājā uzticība demokrātijas institūcijām, gūtu labumu no pārliecinošas humānisma revolūcijas un renesansei pielīdzināmām pārmaiņām, un pauda cerību, ka četras viņa prioritātes, kuru mērķis ir īstenot vienojošu nākotnes veidošanas programmu, varētu pavērt reālas iespējas šai rEUnaissance.

Atzinīgi vērtējot sava priekšgājēja Georges Dassis veikumu tādu svarīgu jautājumu risināšanā kā migrācija, sociālais pīlārs un Eiropas nākotne, Luca Jahier sacīja, ka turpinās šo darbu un centīsies vēl vairāk palielināt EESK devumu centienos apkarot nacionālisma un populisma izpausmes un nepieļaut pilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju sašaurināšanos.

“Eiropas nākotnes vārdā mums jābūt drosmīgiem; mums jāuzdrošinās iztēloties jaunu pasauli. Nedrīkstam zaudēt laiku, jo vēstures gaitā piedzīvotu sakāvi pārāk bieži var raksturot ar diviem vārdiem: par vēlu,” nobeigumā teica L. Jahier.

Inaugurācijas runās abas priekšsēdētāja vietnieces runāja par EESK darba nozīmību.

“Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ir īpaša un svarīga loma, jo tā var līdzsvaroti paust sociālo partneru un organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli par to, kā sadarboties efektīvāk, lai izveidotu vienotāku un vairāk federālu Eiropu,” sacīja Milena Angelova.

Isabel Caño Aguilar norādīja: “Komiteja ir reāls dialoga forums, tilts starp Eiropas iestādēm un mehānisms, kas nodrošina darbības nepārtrauktību. Pildot šīs funkcijas, mums ir gan jāieklausās, gan jārunā.”

Video: Luca Jahier inaugurācijas runa pēc ievēlēšanas par jauno EESK priekšsēdētāju. (ll)