Covid-19 un klimata krīzes krustpunktā: vai Eiropas gaisa satiksmes nozare spēs atjaunot darbību pēc mēnešiem ilgas darbības apturēšanas? Viedokli pauž Lufthansa vecākais padomnieks un EESK ziņotājs jautājumā par atteikšanos no lidostu laika nišu noteikumiem Covid-19 laikā Thomas Kropp, “Politico Europe” ziņotājs par mobilitātes jautājumiem Saim Saeed un “Climate Action Network France” pārstāve, kas atbild par transporta politiku Agathe Bounfour.

Covid-19 un klimata krīzes krustpunktā: vai Eiropas gaisa satiksmes nozare spēs atjaunot darbību pēc mēnešiem ilgas darbības apturēšanas? Viedokli pauž Lufthansa vecākais padomnieks un EESK ziņotājs jautājumā par atteikšanos no lidostu laika nišu noteikumiem Covid-19 laikā Thomas Kropp, “Politico Eur...Vairāk

Covid-19 un klimata krīzes krustpunktā: vai Eiropas gaisa satiksmes nozare spēs atjaunot darbību pēc mēnešiem ilgas darbības apturēšanas? Viedokli pauž Lufthansa vecākais padomnieks un EESK ziņotājs jautājumā par atteikšanos no lidostu laika nišu noteikumiem Covid-19 laikā Thomas Kropp, “Politico Europe” ziņotājs par mobilitātes jautājumiem Saim Saeed un “Climate Action Network France” pārstāve, kas atbild par transporta politiku Agathe Bounfour.

Mazāk

Mūsu rubrika “Uzzīmē man” kļūst interesanta. Esam saņēmuši jaunas liecības no locekļiem, kurās var just patiesumu, vēlmi veidot dialogu un vajadzību dalīties.

Paldies Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold PuechD’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó un Yves Somville, ka viņi mums uzticēja savus pārdzīvojumus šajā neparedzētajā laika periodā, kad vajadzēja no jauna izgudrot, kā pilnvērtīgi dzīvot.

Aicinām lasīt un izbaudīt fragmentus no dzīves un stāstus, ko atsūtījuši autori. Neraugoties uz valodas, kultūras un ģeogrāfiskajām atšķirībām, šīm liecībām ir viena kopīga iezīme, proti, tās savstarpēji saista vēlme atklāt un definēt, kas dzīvē patiešam ir svarīgs.

Visi raksti ir pieejami šeit: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Mūsu rubrika “Uzzīmē man” kļūst interesanta. Esam saņēmuši jaunas liecības no locekļiem, kurās var just patiesumu, vēlmi veidot dialogu un vajadzību dalīties.

Paldies Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold PuechD’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó un Yves Somville, ka viņi mums uzticēja...Vairāk

Mūsu rubrika “Uzzīmē man” kļūst interesanta. Esam saņēmuši jaunas liecības no locekļiem, kurās var just patiesumu, vēlmi veidot dialogu un vajadzību dalīties.

Paldies Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold PuechD’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó un Yves Somville, ka viņi mums uzticēja savus pārdzīvojumus šajā neparedzētajā laika periodā, kad vajadzēja no jauna izgudrot, kā pilnvērtīgi dzīvot.

Aicinām lasīt un izbaudīt fragmentus no dzīves un stāstus, ko atsūtījuši autori. Neraugoties uz valodas, kultūras un ģeogrāfiskajām atšķirībām, šīm liecībām ir viena kopīga iezīme, proti, tās savstarpēji saista vēlme atklāt un definēt, kas dzīvē patiešam ir svarīgs.

Visi raksti ir pieejami šeit: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Mazāk