Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina ES dalībvalstis saskaņā ar ES brīvībām un pamattiesībām veidot filantropijai labvēlīgu vidi un iesaka tām veicināt filantropiju un atzīt, ka tā liecina par sabiedrības apņēmību darboties kopējo interešu labā.

Savā pirmajā atzinumā, kas veltīts filantropijai, EESK arī iesaka, ka pārrobežu filantropijas veicināšanai vajadzētu būt ES un dalībvalstu prioritātei. Komiteja tomēr norāda, ka filantropija nevar aizstāt labklājības valsti un stipras sociālās aizsardzības sistēmas, kuru pamatā ir taisnīgums nodokļu jomā un efektīva nodarbinātības politika. Gluži pretēji — tās būtu jāstiprina un jāpilnveido, tādā veidā arī uzlabojot labdarības organizāciju spēju “aizpildīt robus” un papildināt finansējumu jomās, kurās publiskā sektora atbalsts ir nepietiekams. “Pilnībā piekrītam viedoklim, ka filantropija, atbalstot kopējās vērtības un padarot mūsu sabiedrību noturīgāku, var sniegt papildinošu un novatorisku pievienoto vērtību sociālās kohēzijas jomā,” sacīja atzinuma izstrādātājs ziņotājs Petru Sorin Dandea. Viņš uzsvēra, ka filantropijai arī turpmāk vajadzētu būt pārredzamai un ka šo pārredzamību vajadzētu veicināt ar valstu un ES īstenotiem drošības pasākumiem. Dati (un tās ir tikai konservatīvas aplēses) liecina, ka pēdējos trīsdesmit gados filantropijas attīstība Eiropā ir bijusi strauja, proti, filantropiskie ziedojumi Eiropā sasniedz vismaz 87,5 miljardus eiro gadā. (ll)