EESK Darba devēju grupa

Ieguldījumi Eiropas Savienībā, problēmas, ar kurām pašlaik saskaras Eiropas Savienība, un Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta iespējamās prioritātes nākamajā pilnvaru periodā — tie bija svarīgākie jautājumi, kas tika apspriesti Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Jyrki Katainen un Darba devēju grupas debatēs, kuras notika 2019. gada 15. maijā rīkotajā grupas sanāksmē.

Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk sveica Katainen kungu un pateicās viņam par drosmīgajiem un aktīvajiem pūliņiem aizstāvēt tiesiskumu un pamattiesības Eiropas Savienībā. Jacek Krawczyk arī augstu novērtēja viņu iepriekšējo tikšanos Eiropas Komisijā, kur Darba devēju grupas priekšsēdētājs nodeva Katainen kungam grupas pieņemto deklarāciju pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Grupas priekšsēdētāja vietniece Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala norādīja, ka darba devēji ļoti apņēmīgi atbalsta virzību uz ilgtspējīgu attīstību, kas ir politikas joma, kurā aktīvi darbojas Jyrki Katainen. Viņa piebilda, ka joprojām pienācīgi netiek atzīta uzņēmumu un ekonomikas izaugsmes nozīme centienos nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.

Runājot par Eiropas Komisijas pilnvaru periodu, kas drīz beigsies, Jyrki Katainen uzsvēra, ka izdevies nodrošināt ciešāku integrāciju tādās jomās kā kapitāla tirgu savienība, enerģētikas savienība un digitālais vienotais tirgus. Viņš atzina, ka globālo konkurentu mestais ārējais izaicinājums Eiropas Savienībai pašlaik ir daudz lielāks nekā pirms dažiem gadiem. Dažas valstis turklāt vēlētos panākt Eiropas Savienības vājināšanu un sadrumstalotību. “Tāpēc mums ir jāaizstāv gan Eiropas ekonomiskās intereses, gan Eiropas vērtības,” sacīja Jyrki Katainen. (LJ)