EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Pētījuma “Jaunieši un ES — uzskati, zināšanas un vēlmes” kopsavilkuma galvenie elementi tika prezentēti Eiropas Komisijas Charlemagne ēkas preses telpā 15. maijā.  

Šā pētījuma mērķis ir veikt salīdzinājumu starp to jauniešu attieksmi, kuri mācās Eiropas skolās, kas atrodas Briselē, un skolās, kas darbojas valsts izglītības sistēmās Francijā, Vācijā, Itālijā, Zviedrijā un Rumānijā. Cik šie jaunieši zina par ES un kur viņi to ir mācījušies? Ko viņi domā par ES un kā, pēc viņu domām, ES var ietekmēt vai ietekmēs viņu dzīvi? Vai pastāv izteiktas atšķirības starp dalībvalstīm, un vai studentiem Eiropas skolās ir būtiski atšķirīga attieksme?

Runājot par pētījumu, Arno Metzler, EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs, teica: “Ir būtiski veidot jaunu Eiropas pilsoniskumu kā līdzekli, lai mijiedarbotos ar cilvēkiem un viņus bagātinātu. Mums būtu jāizstrādā jauni izglītības instrumenti attiecībā uz ES, piemēram, izveidojot Eiropas mācīšanās platformu vai ieviešot skolās īpašu mācību priekšmetu, lai skaidrotu, kāds ir ES iestāžu ikdienas darbs. Mēs vēlamies padarīt Eiropas kopienu aktīvāku. PSO un iedzīvotājiem būtu jākomunicē par Eiropas ideju un mērķiem. Mums ir jāpievēršas mūsu jaunajām paaudzēm un viņās jāieklausās gan valstu, gan Eiropas līmenī.” (ih)