Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju viedoklim skaļi un skaidri jāizskan ne tikai Eiropas Parlamentā, bet arī Komisijā, sacīja Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke. Tāpēc EESK Darba ņēmēju grupa 2019. gada 22. maijā līdztekus Eiropas Arodbiedrību konfederācijas kongresam rīkoja pasākumu, lai apspriestu, kā nodrošināt, ka nākamajos piecos gados darba ņēmēju tiesības ir nozīmīgs jautājums jaunā Eiropas Parlamenta politiskā darba kārtībā.

Pasākuma dalībnieki apsprieda problēmas, ar kurām saskaras arodbiedrības, un to, kā arodbiedrības reaģēs uz prognozētajiem panākumiem, ko gūs labējas populistu partijas. Mums jāatgūst darba ņēmēju uzticība, jo nacionālisti un ekstrēmisti, cenšoties gūt atbalstu, vienmēr mēģinās izmantot cilvēku izmisumu, piebilda Gabriele Bischoff.

Debašu dalībnieki — Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretārs Luca Visentini, EP deputāte no Austrijas Evelyn Regner un divi EP deputāta kandidāti Gaby Bischoff un Nicolas Schmit — bija vienisprātis, ka jāatgūst vēlētāju uzticība un ka politiķiem būtu jāatspēko antieiropeisku populistu retorika. Vēlētāji nekļuva par rasistiem vienā mirklī, cilvēki ir vīlušies un izmisuši, un viņu smagie dzīves apstākļi ir labvēlīga augsne nacionālistiem, kuri piedāvā vienkāršus risinājumus, teica Luca Visentini.

Eiropas Savienībai ir jābūt sociālam projektam, kas uzlabo visu iedzīvotāju darba un dzīves apstākļus un mazina nevienlīdzību. Tāpēc ir vajadzīgi taisnīgi un progresīvi nodokļi, jāīsteno Eiropas sociālais pīlārs, kopīgi jānosaka obligāti sociālie standarti un jāpanāk pareiza darba tiesību normu ievērošana. (mg)