Vienotais tirgus sniedz ļoti reālu labumu Eiropas iedzīvotājiem

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), reaģējot uz Eiropas Komisijas veikto vienotā tirgus stāvokļa novērtējumu, apgalvo, ka vienotais tirgus dod lielu reālu labumu Eiropas iedzīvotājiem. Cenas ziņā pieejami lidojumi, viesabonēšanas tarifu atcelšana, plašākas darba iespējas visa kontinenta darba tirgū, patērētāju tiesības, kas nodrošina augstu aizsardzības līmeni pāri robežām. EESK uzskata, ka ar šo veiksmes stāstu var apkarot populismu, nacionālismu un protekcionismu.

EESK plenārsesijā 15. maijā tika pieņemts atzinums par Komisijas paziņojumu “Vienotais tirgus mainīgajā pasaulē – unikāls instruments, kam vajadzīgas atjaunotas politiskas saistības”, kurā sniegts pārskats par 25 vienotā tirgus darbības gadiem un minēti turpmākie uzdevumi.

EESK atzinumā uzsvērts, ka vienotais tirgus ir milzīgs sasniegums un Eiropas Savienībai jānodrošina, ka iedzīvotāji apzinās daudzos ļoti reālos labumus, kurus patērētājiem, uzņēmumu īpašniekiem un darba ņēmējiem pēdējos 25 gados sniedzis vienotais tirgus un kuri veido 8,5 % no Eiropas Savienības IKP.

Eiropas uzņēmumiem vienotais tirgus pavēris iespēju izvērst un paplašināt darbību Eiropas Savienībā. Nesenie starptautiskie pūliņi nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai liecina, ka tirgus ar 512 miljoniem patērētāju nodrošina Eiropai lielu ietekmi pasaules mērogā.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) norāda, ka šo veiksmes stāstu var izmantot, lai gūtu vajadzīgo atbalstu vienotā tirgus pielāgošanai digitālā laikmeta prasībām.

Jāsaprot, ka vienotais tirgus ir arī iespēja atkārtoti apliecināt Eiropas vērtības un tiesības: “Iedzīvotājiem vienmēr jāapzinās, cik nozīmīgas ir tādas vērtības kā brīvība, ekonomikas izaugsme, demokrātija, miers, zinātne un inovācija, politiskā stabilitāte, patērētāju tiesības un sociālās tiesības. Tās nodrošina visu dalībvalstu un iedzīvotāju progresu un labklājību,” saka atzinuma izstrādātājs ziņotājs Gonçalo Lobo Xavier.

“Vienotais tirgus skar mūs visus, un tāpēc tam ir tik liela ietekme,” norāda atzinuma izstrādātājs līdzziņotājs Juan Mendoza Castro. “Mums jāvēršas pret Eiropā arvien biežāk vērojamā populisma un nacionālisma draudiem, un vienotais tirgus ir viens no piemērotākajiem instrumentiem šādu apgalvojumu atspēkošanai.”

EESK atzinumā uzmanība pievērsta arī ES konkurences politikai. Tās noteikumi, kas ierobežo valsts atbalstu un kas nepieļauj dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ir Eiropas tirgus dinamiskās attīstības pamats un dod labumu patērētājiem un uzņēmumiem. Tomēr pasaules tirgos saskaramies ar asu konkurenci ar [dažkārt valstīm piederošiem] oligopoliem vai monopoliem, tāpēc Eiropas Savienībai no saviem tirdzniecības partneriem būtu jāpieprasa savstarpības principa ievērošana un tādā veidā jāpalīdz Eiropas uzņēmumiem šajā sacensībā par tirgiem. (dm)