“Nākotnes izaicinājums būs gan klimata pārmaiņu ierobežošana, gan pārtikas nodrošināšana planētas iedzīvotājiem, kuru skaits drīz sasniegs 10 miljardus. Abu uzdevumu veikšanā būtiska nozīme var būt bioekonomikai, kas aptver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un šo resursu pārvēršanu pārtikā, dzīvnieku barībā un bioproduktos,” norādīja ziņotāji Mindaugas Maciulevičius un Udo Hemmerling, kuri izstrādāja 15. maijā pieņemto EESK atzinumu “Bioekonomikas stratēģijas atjaunināšana”.

“Jaunajā” bioekonomikā svarīgi ir ilgtspējas principi, un, lai dabas resursi arī turpmāk būtu produktīvi, tie ir jāsaudzē.

Bioekonomikā liela nozīme ir maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai palielinātu to devumu, jāuzlabo to konsultēšana un iespējas piekļūt finansējumam. Ir svarīgi sniegt individuālus un elastīgus konsultāciju pakalpojumus, lai palīdzētu lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas MVU sākt novatoriskus ilgtermiņa projektus. Turklāt publiskā un privātā sektora sadarbība varētu būtiski sekmēt efektivitātes paaugstināšanu un zināšanu, zinātības un labas prakses piemēru apmaiņu.

Dažādu teritoriju saiknes (pilsētu un lauku apvidu saiknes, lauku apvidu savstarpējās saiknes, kā arī sauszemes un jūras apgabalu saiknes) varētu sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas bioekonomikas vērtību ķēdēs un kopienās un īpaši palīdzētu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm kāpināt ražošanas apjomu, tādā veidā veicinot izaugsmi un nodarbinātību, it īpaši lauku rajonos. Šis reģions ir bagāts ar biomasu, jo tajā izplatītas tādas darbības kā lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība — nozares, kas biomasas ziņā piedāvā lielas, taču nepietiekami izmantotas iespējas. (sma)