EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai 2019. gadā veltīta sieviešu iespēju veicināšanai

2019. gadā EESK balva pilsoniskai sabiedrībai būs veltīta sieviešu iespēju veicināšanai un cīņai par dzimumu līdztiesību

Ir sākusies 2019. gada pieteikumu iesniegšana

 

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Mēs esam nobalsojuši un ievēlējuši savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā. Vēlēšanas ir aiz muguras, un esam sapratuši, ka balsodami varam ietekmēt savu ikdienas dzīvi

Turpmākie notikumi

Īsumā

EESK priekšsēdētāja vietniece Isabel Caño deva vienu no sešiem starta signāliem tradicionālajam Briseles 20 km skrējienam.

2019. gada 19. maijā Briseles 20 km skrējienam apritēja 40. gadskārta. Tā dalībnieku skaits sasniedza 40 000, un viņu vidū bija 137 dažādu tautību pārstāvju. Šogad skrējiens norisinājās Eiropas vēlēšanu gaisotnē un tā devīze bija “Šoreiz es balsošu”

Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru sanāksmē Dilyana Slavova pauž EESK viedokli

EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova piedalījās Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru sanāksmē, kas 13. maijā tika rīkota ES Padomē, lai atzīmētu Austrumu partnerības 10. gadadienu.

EESK atzīmē EEZ līguma 25. gadadienu

25. gadadiena Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumam, kurš ir spēkā kopš 1994. gada, bija galvenais temats EEZ konsultatīvās komitejas sanāksmē 23. un 24. maijā.

EESK/RK ēdnīcā pārtraukta plastmasas izmantošana

Kopš 14. maija Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas kopīgajā ēdnīcā, kas atrodas Jacques Delors ēkā, vairs netiek izmantoti nedz vienreizlietojami plastmasas materiāli, nedz plastmasā iepakoti produkti, un tā kļuvusi par pirmo Eiropas iestāžu ēdnīcu, kura atteikusies no plastmasas.

EESK jaunumi

Margrethe Vestager Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā: “Mums ir vajadzīgs globāls risinājums digitālo nodokļu jomā”

Margrethe Vestager, Eiropas konkurences komisāre, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) maija plenārsesijā norādīja, ka “Komisija ir centusies virzīt sistēmu nodokļu uzlikšanai digitālajā nozarē, jo mums ir vajadzīgs globāls risinājums: nav pieņemami, ka daži uzņēmumi maksā nodokļus, bet citi ne”. Tomēr komisāre paskaidroja, ka ES vispirms ir jārod Eiropas mēroga risinājums.

Cīņa pret antisemītismu ir arī cīņa par demokrātisku, uz vērtībām balstītu Eiropu

EESK uzaicināja Raya Kalenova (Eiropas Ebreju kongress), Michael Bilewicz (Varšavas Universitātes Aizspriedumu pētniecības centrs) un Joel Kotek (Briseles Brīvā universitāte ULB), lai maija plenārsesijā apspriestu antisemītismu Eiropā.

EESK nāk klajā ar priekšlikumu palielināt MVU devumu bioekonomikā

“Nākotnes izaicinājums būs gan klimata pārmaiņu ierobežošana, gan pārtikas nodrošināšana planētas iedzīvotājiem, kuru skaits drīz sasniegs 10 miljardus. Abu uzdevumu veikšanā būtiska nozīme var būt bioekonomikai, kas aptver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un šo resursu pārvēršanu pārtikā, dzīvnieku barībā un bioproduktos,” norādīja ziņotāji Mindaugas Maciulevičius un Udo Hemmerling, kuri izstrādāja 15. maijā pieņemto EESK atzinumu “Bioekonomikas stratēģijas atjaunināšana”.

Cieņpilnas vecumdienas: viena no cilvēktiesībām un iespēja ekonomikas progresam

EESK uzskata, ka tiesībām uz cieņpilnām vecumdienām būtu jākļūst par cilvēka pamattiesībām. Laba ziņa ir tā, ka Eiropas iedzīvotāji dzīvo garāku mūžu. Taču, cilvēkiem novecojot, rodas jaunas sociālas, ekonomiskas un ar veselību saistītas problēmas, kas ietekmē gan gados vecākos cilvēkus, gan viņu ģimeni un sabiedrību. EESK norāda, ka pārāk ilgi šis jautājums atstāts novārtā un nav prognozētas gados vecāko cilvēku pieaugošās vajadzības. 15. maijā pieņemtajā atzinumā EESK uzsver, ka gados vecāki cilvēki paver ļoti plašas iespējas jaunu darbvietu radīšanai un tehnikas progresam.

Eiropas pilsoniskā sabiedrība prasa politisku apņemšanos — panākt vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis izvirzīt dzimumu līdztiesības jautājumu par vienu no galvenajām savas politikas prioritātēm, bažīdamās, ka nesenie uzbrukumi sieviešu tiesībām Eiropā varētu nopietni apdraudēt progresu ceļā uz vīriešu un sieviešu līdztiesību.

EESK aicina Eiropas valstu valdības atbalstīt un veicināt filantropiju

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina ES dalībvalstis saskaņā ar ES brīvībām un pamattiesībām veidot filantropijai labvēlīgu vidi un iesaka tām veicināt filantropiju un atzīt, ka tā liecina par sabiedrības apņēmību darboties kopējo interešu labā.

Vienotais tirgus sniedz ļoti reālu labumu Eiropas iedzīvotājiem

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), reaģējot uz Eiropas Komisijas veikto vienotā tirgus stāvokļa novērtējumu, apgalvo, ka vienotais tirgus dod lielu reālu labumu Eiropas iedzīvotājiem. Cenas ziņā pieejami lidojumi, viesabonēšanas tarifu atcelšana, plašākas darba iespējas visa kontinenta darba tirgū, patērētāju tiesības, kas nodrošina augstu aizsardzības līmeni pāri robežām. EESK uzskata, ka ar šo veiksmes stāstu var apkarot populismu, nacionālismu un protekcionismu.

Mākslīgais intelekts Eiropā: nevienu nedrīkst atstāt novārtā

EESK, vērtējot Eiropas Komisijas ierosināto “Koordinēto mākslīgā intelekta plānu”, norāda, ka mākslīgā intelekta attīstībai Eiropā vajadzētu būt iespējami iekļaujošai. Politikas veidotājiem būtu jānodrošina, ka pilsoniskā sabiedrība gūst labumu no daudzām mākslīgā intelekta radītām priekšrocībām, un vienlaikus jāmazina draudi, piemēram, demokrātijas procesu manipulācijas iespējas.

Grupu jaunumi

Darba ņēmēju viedokļa paušana nākamajā Eiropas Parlamentā

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju viedoklim skaļi un skaidri jāizskan ne tikai Eiropas Parlamentā, bet arī Komisijā, sacīja Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke. Tāpēc EESK Darba ņēmēju grupa 2019. gada 22. maijā līdztekus Eiropas Arodbiedrību konfederācijas kongresam rīkoja pasākumu, lai apspriestu, kā nodrošināt, ka nākamajos piecos gados darba ņēmēju tiesības ir nozīmīgs jautājums jaunā Eiropas Parlamenta politiskā darba kārtībā.

Grupa “Daudzveidība Eiropā” nāk klajā ar kopsavilkumu pētījumam par jauniešiem un ES

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Pētījuma “Jaunieši un ES — uzskati, zināšanas un vēlmes” kopsavilkuma galvenie elementi tika prezentēti Eiropas Komisijas Charlemagne ēkas preses telpā 15. maijā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un Darba devēju grupas debates par turpmākajām politikas prioritātēm

EESK Darba devēju grupa

Ieguldījumi Eiropas Savienībā, problēmas, ar kurām pašlaik saskaras Eiropas Savienība, un Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta iespējamās prioritātes nākamajā pilnvaru periodā — tie bija svarīgākie jautājumi, kas tika apspriesti Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Jyrki Katainen un Darba devēju grupas debatēs, kuras notika 2019. gada 15. maijā rīkotajā grupas sanāksmē.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Starts virzībai uz tīru mobilitāti

2019. gada 3. jūlijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā viesosies žurnālists un grāmatas “A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali” autors Alberto Toscano, kas piedalīsies debatēs par tīru mobilitāti. Slavenais itāļu riteņbraucējs Gino Bartali bija Mussolini režīma lepnums un īpašs cilvēks, kurš, rīkojoties neuzkrītoši, paveica varoņdarbu, proti, holokausta laikā izglāba simtiem Itālijas ebreju.

Mākslas izstāde “Postindustriālās sabiedrības: māksla un vērtību krīze”

EESK telpās notiks mākslas izstāde “Postindustriālās sabiedrības: māksla un vērtību krīze”, kurā būs skatāmi spāņu mākslinieka Jesus Montoia Oribe darbi. Izstāde tiek organizēta, lai uzsvērtu EESK darbu rūpniecības pārmaiņu jomā, un tādēļ tā tiek veidota partnerībā ar Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvo komisiju (CCMI). Izstāde būs aplūkojama EESK telpās no 3. jūnija līdz 30. jūnijam, un atklāšanas pasākums ir plānots 2019. gada 3. jūnijā sasaistē ar CCMI sanāksmi.

Plašāka informācija: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Padomē notiks EESK izstāde “ES runā Tavā valodā”

poster EU speaks your language

ES Padome savās telpās rīkos izstādi “ES runā Tavā valodā”, kas pirmo reizi 2018. gada septembrī bija aplūkojama EESK, atzīmējot 60. gadadienu, kopš pieņemts pirmais tiesību akts par daudzvalodības nostiprināšanu Eiropas Savienībā.

Izstādi “ES runā Tavā valodā” veidojusi EESK, un tā tika atklāta 2018. gada septembrī par godu 60. gadadienai, kopš spēkā stājās Regula Nr. 1/1958.