Laiks pārmaiņām III grupā

Šā gada 18. aprīlī Arno Metzler oficiāli kļuva par III grupas priekšsēdētāju 2018.–2020. gada pilnvaru termiņam.

Kopš 1983. gada Arno Metzler strādā par juristu savā praksē Vācijā, un kopš 2002. gada viņš ir arī pārstāvējis Vācijas brīvās profesijas Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Pirms kļūšanas par priekšsēdētāju Arno Metzler bija priekšsēdētāja vietnieks, kas atbildīgs par MVU, brīvajām profesijām un Reglamentu.

Būdams dedzīgs Eiropas atbalstītājs, viņš patiesi tic priekšrocībām, ko sniedz Eiropas Savienība kā pārvaldības un identitātes papildslānis. Viņaprāt, ir būtiski daudz enerģijas velīt tam, lai popularizētu Eiropu un tādas tās vērtības kā iecietība, daudzveidība un iekļaušana.

Tā kā daudzveidība ir grupas pamatprincips, viens no Arno Metzler kā grupas priekšsēdētāja pirmajiem lēmumiem bija mainīt grupas nosaukumu: “Dažādu interešu grupa” kļuva par grupu “Daudzveidības Eiropa”. “Jaunais nosaukums ir skaidrāks, precīzāks un atspoguļo mūsu lepnumu par mūsu daudzveidību,” apgalvo A. Metzler.

Cīnīties pret aizspriedumiem un populismu, pamatojoties uz atbildības un daudzveidības principu, būs viena no Arno Metzler pilnvaru termiņa galvenajām prioritātēm. Jau ir uzdots veikt pētījumu par populisma izplatību ārpus lielpilsētām, un tas palīdzēs EESK labāk izprast faktorus, kas ietekmē populisma izplatību sabiedrībā, un to, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas cenšas pret to cīnīties; tas, savukārt, palīdzēs vairāk atbalstīt šo organizāciju darbību. Minētās publikācijas secinājumi tiks izklāstīti grupas konferencē, kas notiks oktobrī Austrijā. Pilnvaru termiņa laikā Arno Metzler īpašu uzmanību veltīs arī tam, lai, izmantojot izglītības sniegtās iespējas, cīnītos pret aizspriedumiem un veicinātu daudzveidību.

Nākamajos divarpus gados priekšsēdētaja darbu atbalstīs septiņi jaunievēlētie priekšsēdētaja vietnieki: B.MILTOVIČA (LV), K. BALON (PL), S. BOLAND (IE), A. GAJDOSIK (AT), M. MACIULEVICIUS (LT), P. TRANTINA (CZ), I. VARDAKASTANIS (EL).
(ih)