Atvērto durvju diena — vienreizēja iespēja uzzināt, kā darbojas EESK

Sestdien, 2018. gada 5. maijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atvēra savas durvis apmeklētājiem, lai atzīmētu Eiropas dienu. Apmeklētāji varēja iepazīties ar EESK darbību, it īpaši kultūras jomā, jo 2018. gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads.

EESK Atvērto durvju diena paver iedzīvotājiem vienreizēju iespēju uzzināt, kā strādā institūcija, kas vienīgā pārstāv Eiropas organizēto pilsonisko sabiedrību — tā aptver darba devējus, arodbiedrības un dažādas grupas, piemēram, profesionālās un vietējās apvienības, jaunatnes organizācijas, sieviešu tiesību un patērētāju tiesību aizsardzības grupas, vides aktīvistus un daudzus citus.

Šajā dienā apmeklētāji un žurnālisti varēja vairāk uzzināt par EESK un ar tās locekļiem apspriesties gan par pilsoniskās sabiedrības lomu Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā, gan par konkrētiem jautājumiem, piemēram, spēcīgāka ekonomika, cīņa pret plānotu nolietojumu, kiberdrošība, līdzdalības demokrātija un daudzvalodība. (mp)