Eiropas energotīklu nostiprināšanai ir būtiska nozīme enerģētikas savienības veidošanā

Stiprāki, savstarpēji savienoti Eiropas energotīkli ir Eiropas enerģētikas savienības priekšnosacījums. Tikai tad, kad Eiropas energotīkli būs labi izveidoti un integrēti, kontinenta enerģētikas sistēmas varēs sasniegt savu mērķi: konkurētspējīgā veidā nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem cenas ziņā pieejamu, drošu un ilgtspējīgu enerģiju.

Aprīļa plenārsesijā pieņemtajā EESK atzinumā, ko izstrādājis Andrés Barceló Delgado, Komiteja atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumu par Eiropas energotīklu nostiprināšanu un norāda, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) sniegtais finanšu atbalsts pavēris iespēju Eiropas Savienībā īstenot arvien vairāk projektu.

“Darāmā vēl ir daudz,” teicaBarceló Delgado kgs. “Daudzas dalībvalstis līdz 2020. gadam nesasniegs starpsavienojumu mērķrādītāju, kas ir 10 %. Šo neveiksmju cēloņi (sarežģītas administratīvas procedūras, politiskā ietekme, finansējums, sabiedrības atbalsta trūkums) ar atbilstošu rīcību vēl ir jānovērš un apdraud 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu,” viņš piebilda.

Tādēļ, lai neatrisinātās problēmas varētu mazināt, EESK nāk klajā ar vairākiem ieteikumiem, kuru mērķis ir uzlabot analīzi, jau agrīnā posmā iesaistīt ieinteresētās personas un palielināt budžetu. (mp)