Digitālā publikācija — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) — 60 aktīvas darbības gadi

Pilsoniskā sabiedrība darbībā Eiropas nākotnei!

Komiteja tika izveidota 1957. gadā ar Romas līgumiem, un tās pirmā plenārsesija notika pirms 60 gadiem — 1958. gada 19. maijā. Kopš tā laika Komitejas vēsture ir saistīta ar Eiropas integrācijas procesu, ko tā ir pastāvīgi centusies sekmēt.

Šī digitālā publikācija atspoguļo Komitejas 60 aktīvas darbības gadus, kas pavadīti, lai pilsonisko sabiedrību visā tās daudzveidībā iesaistītu Eiropas veidošanā, un uzsver šīs sabiedrības panākumus, nozīmīgākos sasniegumus, pievienoto vērtību un skatījumu par Eiropas nākotni.

Šī interaktīvā publikācija, kuru bagātina multimediju saturs, jo īpaši video un infografikas, ir paredzēta gan labi informētai sabiedrības daļai (medijiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valstu Ekonomikas un sociālo lietu padomēm, citām iestādēm, augstskolām utt.), gan arī plašai sabiedrībai. Minētā publikācija ir izstrādāta kā dinamisks produkts, kura mērķis ir nepārprotami parādīt unikālo nozīmi, kāda Eiropas integrācijas procesā ir EESK un tās pārstāvētajai organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai kā līdzdalības demokrātijas virzītājspēkam.

Publikācija, kas ir pielāgota lasīšanai mobilajās ierīcēs (planšetdatoros un nākotnē arī viedtālruņos), sākotnēji būs pieejama trijās valodās (EN, FR un DE) Komitejas tīmekļa vietnē. (fgr)