Eiropas romi joprojām saskaras ar diskrimināciju un etnisko profilēšanu

Eiropas lielākā minoritāte — vairāk nekā desmit miljoni cilvēku — daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs vēl aizvien saskaras ar diskrimināciju un marginalizāciju. Cilvēktiesību NVO pārstāvji un ES politikas veidotāji, kas bija pulcējušies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK), brīdināja, ka daudzos gadījumos policija pret romiem turpina izmantot etniskās profilēšanas pieeju. ES iestādes no 8. līdz 12. aprīlim Briselē rīkoja trešo ES Romu nedēļu, kuras laikā notika publiska uzklausīšana “Novērst neiecietīgu izturēšanos pret čigāniem etniskās profilēšanas praksē”. 

Tika uzsvērts, ka romu kopienām — jo īpaši Centrāleiropā un Austrumeiropā — nozīmīgākā problēma vēl aizvien ir to nepietiekamā integrācija sabiedrībā, un tas vairumā gadījumu rada nabadzību. Debašu dalībnieki arī vērsa uzmanību uz to, ka saistībā ar terorisma apkarošanas pasākumiem notiek arvien lielāka etniskā profilēšana un migrācijas dēļ ir pastiprinātas robežkontroles, un norādīja, ka romi ir viena no grupām, ko ietekmē šī salīdzinoši jaunā tendence. (ia)