Pilsoniskās sabiedrības forums aicina veikt konkrētus soļus, lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību un uzlabotu darba standartus

Seulā 11. aprīlī notika saskaņā ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumu izveidotā pilsoniskās sabiedrības foruma sestā sanāksme, ko vadīja Lee Ho-Geun un Georgi Stoev. Līdzpriekšsēdētāji kopīgajā paziņojumā uzsvēra, ka nedrošais ģeopolitiskais stāvoklis rada jaunas problēmas ES un Korejas attiecībās. Viņi rosināja reģionā veicināt kopīgo vērtību un interešu ievērošanu un nodrošināt, ka Korejas un ES partnerība vairāk atbilst iedzīvotāju vēlmēm.

Pilsoniskās sabiedrības forumā tiks pausts ieteikums, ka lielākajām Korejas un ES emisijietilpīgajām nozarēm būtu jāizmanto jaunie aprites ekonomikas modeļi, lai dekarbonizētu ražošanu un uzlabotu dzīves kvalitāti. Abas puses pauda apņēmību veicināt virzību uz ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku visā pasaulē. Pēc foruma dalībnieku domām, nozīmīgai ES un Korejas prioritātei vajadzētu būt centieniem panākt, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu. Foruma dalībnieki arī uzsvēra, ka vajadzīgs konstruktīvs darba devēju un darba ņēmēju sociālais dialogs par nodarbinātības jautājumiem un politiku un par darba tiesībām. (sg)