Citāda attieksme pret plastmasas izmantošanu: lai mainītu ieradumus, vajadzīgs stingrs tiesiskais regulējums un reālas alternatīvas

Eiropas aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platformas pārstāvis un EESK loceklis Cillian Lohan EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē par tēmu “ES stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” teica, ka pārmaiņas nevar panākt tikai ar tehnoloģiju un ka tā ir jāpapildina ar ieradumu maiņu, kurai ir jābūt plašai. Viņš pauda pārliecību, ka “ieradumus varēs mainīt, ja tiks piedāvātas labas un izmaksu ziņā pieejamas alternatīvas”. Patēriņa veida maiņa būs būtisks faktors, kas noteiks, ko mēs turpmāk varēsim panākt. Runājot par veicamo pāreju uz aprites ekonomiku, viņš norādīja, ka “pārmērīgā patēriņa un izšķērdēšanas dēļ neatliekama ir atteikšanās no patērētāju koncepcijas un pāreja uz lietotāju koncepciju”.

Vairāki dažādu jomu eksperti sprieda par šiem svarīgajiem jautājumiem, un būtiskākie secinājumi būs attiecīgais pilsoniskās sabiedrības viedoklis, kas tiks atspoguļots EESK atzinumā par iepriekš minēto stratēģiju un direktīvu.