EESK Darba ņēmēju grupas tīmekļseminārs – #RebuildEU

EESK Darba ņēmēju grupa

“Eiropas atjaunošanas plānā pēc Covid-19 galvenais būs sociālie jautājumi Mums jākoncentrējas uz dziļu Stabilitātes un izaugsmes pakta reformu un jāievieš "zelta likums", kas valstīm dos iespēju ieguldīt sociālajā infrastruktūrā,” norāda Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke.

O. Röpke ievadīja EESK un Darba ņēmēju grupas tīmekļsemināru par to, kā no jauna veidot taisnīgāku Eiropu, lai pārvarētu koronavīrusa pandēmijas sekas; tīmekļsemināra organizēšanu atbalstīja EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño. Oliver Röpke uzsvēra, ka atveseļošanas plāns jebkurā gadījumā jāorientē uz tādiem principiem kā solidaritāte, ilgtspēja, darba ņēmēju aizsardzība un viņu līdzdalība.

Tīmekļsemināra dalībnieki — viņu vidū arī Eiropas darba lietu komisārs Nicolas Schmit, Eiropas Parlamenta S&D grupas priekšsēdētāja Iratxe García un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretārs Luca Visentini — norādīja, ka bibliskā apmēra krīze, kuras dēļ tūkstošiem cilvēku ir zaudējuši iztikas līdzekļus, liecina: vecā kārtība ir jāmaina.

Komisārs Nicolas Schmit uzsvēra, ka par atveseļošanas plāna mērķi jāizvirza ekonomiskā un sociālā konverģence līdzās tādiem pamatmērķiem kā zaļais kurss un digitalizācijas programma, un tajā jāiekļauj nabadzības un bezdarba riska mazināšanas instrumenti, piemēram, SURE mehānisms, kas ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem ES līmenī ar aizdevumiem nodrošināja atbalstu nacionālajām īstermiņa nodarbinātības shēmām, kā arī garantija jauniešiem un minimālās darba algas iniciatīvas.

S&D grupas priekšsēdētāja Iratxe García uzsvēra, ka vairāk nekā jebkad ir nepieciešama vērienīga vienošanās par DFS, lai varētu izstrādāt plašu atveseļošanas plānu, kura pamatā būtu sociālais pīlārs un ilgtspējīgas attīstības mērķi. Grupas priekšsēdētāja aicināja nostiprināt ES pilnvaras veselības politikas jomā, lai nākotnē varētu uzlabot Eiropas noturību pret līdzīgām pandēmijām. “Mums ir vajadzīga Eiropas veselības savienība," viņa uzsvēra.

ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini brīdināja: ja, sekojot uzņēmēju un finanšu sektora aicinājumiem “koncentrēties uz svarīgāko”, tiks atliktas nozīmīgās iniciatīvas, ko Komisija ierosināja pirms pandēmijas, piemēram, zaļais kurss, sociālais pīlārs un taisnīga digitālā pāreja, vai ja notiktu atgriešanās pie budžeta taupības, — tādā gadījumā atlabšana tiktu nopietni apdraudēta. (mg)