EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par pārskatītajām dalībvalstu nodarbinātības pamatnostādnēm, taču aicina pielāgot šīs pamatnostādnes, ņemot vērā draudošo nodarbinātības un sociālo krīzi, ko izraisījis Covid-19 uzliesmojums, un lai palīdzētu mazināt tā negatīvo ietekmi uz Eiropas darba tirgiem.

EESK ierosina izņēmuma kārtā apsvērt iespēju šogad ieviest papildu ārkārtas pamatnostādni, kas palīdzētu ES valstīm savu nodarbinātības politiku pielāgot pašreizējiem bezprecedenta apstākļiem.

Šādā ārkārtas Covid-19 nodarbinātības pamatnostādnē varētu iekļaut atsauces uz efektīviem pagaidu pasākumiem, kas vajadzīgi, lai mazinātu krīzes ietekmi, piemēram, īstermiņa darbalaika regulējumu, ienākumu atbalstu, slimības pabalsta pagarināšanu un tāldarba veicināšanu, vienlaikus respektējot darba devēju atbildību par darba ņēmēju veselību un drošību.

EESK ierosinājumi tika izteikti atzinumā par Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, kas publicēts tieši pirms Covid-19 uzliesmojuma. EESK atzinums tika pieņemts Komitejas plenārsesijā, kas notika attālināti 7. maijā. 

“Covid-19 uzliesmojuma izraisītais ekonomikas satricinājums var smagi un ilgstoši ietekmēt Eiropas darba tirgu. Spēcīgs sociālais dialogs ir būtisks jebkurai nodarbinātības politikai, un ir jādara vairāk, lai atvieglotu un veicinātu sociālo dialogu gan valstu, gan Eiropas līmenī,” norādīja Ellen Nygren, galvenā ziņotāja, kas izstrādāja minēto atzinumu. (ll)