EESK tīmekļsemināri par koronavīrusu: ES un Āfrikas valstis – kopīgā cīņā pret Covid-19 pandēmiju

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 29. aprīlī organizēja tīmekļsemināru, lai aplūkotu pašreizējo stāvokli ES un Āfrikas attiecībās – šī joma tiek uzskatīta par vienu no galvenajām Komisijas prioritātēm turpmākajos gados, un to tagad apdraud Covid-19 pandēmija. Dalībnieki bija vienisprātis, ka galvenie jautājumi ir piegādes ķēžu konsolidācija un vienošanās atvieglot Āfrikas valstu ārējā parāda slogu.

Debatēs piedalījās EESK priekšsēdētājs Luca Jahier; Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra vietniece un Āfrikas Ekonomikas komisijas (ECA) izpildsekretāre Vera Songwe; ES delegācijas Āfrikas Savienībā priekšsēdētājs un Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Āfrikas Savienībā, vēstnieks Ranieri Sabatucci; Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta (DG DEVCO) bijušais ģenerāldirektors Stefano Manservisi; EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova un ANO Āfrikas Ekonomikas komisijas Reģionālās integrācijas, infrastruktūras un tirdzniecības nodaļas direktors Stephen Karingi. Šis bija viens no EESK organizētajiem tīmekļsemināriem, kuru mērķis ir apspriest Covid-19 pandēmiju un tās sekas. (dgf)