EESK kopā ar Francijas Ekonomikas, sociālo un vides lietu padomi atbalsta aktīvu dalību Eiropas vēlēšanās

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

“Mums ir no jauna jāizgudro iedvesmojoša Eiropa ar cilvēkiem tuviem projektiem,” EESK marta plenārsesijā norādīja priekšsēdētāji — Patrick Bernasconi un Luca Jahier.

“Gatavojoties Eiropas vēlēšanām, ir jādomā par Eiropas nākotni, jāsakopo spēki un jāiesaista pilsoniskā sabiedrība visos līmeņos. Mums ir jābūt vēl modrākiem un apņēmīgākiem nekā jebkad agrāk.” Norādīdams, ka visu iestāžu sadarbība ir panākumu atslēga, L. Jahier apliecināja nesatricināmu Eiropas pilsoniskās sabiedrības atbalstu Eiropas projektam, tā vērtībām un sasniegumiem.

P. Bernasconi pauda līdzīgu viedokli, un viņa vārdos atbalsojās EESK priekšsēdētāja teiktais — viņš uzsvēra, ka Komitejām ir jābūt starpniecēm starp sabiedrību un politisko varu. Viņš izklāstīja savu redzējumu par to, kādai vajadzētu būt pilsoniskās sabiedrības lomai Eiropas vēlēšanu sagatavošanā, un uzsvēra, ka ir jāatgūst zaudētās pozīcijas un jāstrādā kopā. (mp)