EESK atbalsta ES rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai

EESK ir paudusi atbalstu Komisijas un Savienības Augstās pārstāves Rīcības plānam dezinformācijas apkarošanai. Ulrich Samm un Giulia Barbucci sagatavotajā atzinumā, kas pieņemts marta plenārsesijā, EESK norāda, ka dezinformāciju varētu definēt kā pārbaudāmi nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas tiek sagatavota, publiskota un izplatīta, lai iegūtu ekonomisku labumu vai tīši maldinātu sabiedrību, tādā veidā kaitējot sabiedrībai un apdraudot demokrātiju.

U. Samm teica: "Informācijas izplatīšana ir kļuvusi par hibrīdkara daļu, un tai ir skaidrs politisks mērķis. Līdztekus nepatiesai informācijai cilvēku brīvības, pamattiesības un minoritāšu tiesības apdraud arī citi faktori, tostarp ļoti selektīva informācija, nomelnošana, panikas celšana un naida kurināšana."

Visefektīvākā dezinformācija vienmēr satur arī patiesus elementus, un šā iemesla dēļ to ir ļoti grūti efektīvi apkarot. "Visām ieinteresētajām personām ir jāuzņemas aktīva rīcība visdažādākajos veidos, jāsniedz kvalitatīva informācija un jāveido izpratne. Tāpēc EESK atzinīgi vērtē iniciatīvu, kas paredz koordinētu rīcību, lai pasargātu Eiropas Savienību, tās iestādes un iedzīvotājus no dezinformācijas," uzsvēra G. Barbucci. "Ir jārīkojas tagad, jo 2019. gada maijā paredzētās Eiropas vēlēšanas tuvojas ļoti strauji."

Spēja visaptveroši reaģēt uz dezinformāciju ir atkarīga no pilsoniskās sabiedrības aktīvas līdzdalības. EESK ir savlaicīgi iesaistījusies kopīgajā darbā, kas vērsts uz dezinformācijas apkarošanu, un šajā nolūkā regulāri publicē atzinumus, rīko uzklausīšanas sanāksmes, vietējos pasākumus un veic citas darbības. (mp)