Darba ņēmēji meklē veidu, kā labāk apkarot sociālo dempingu, vienlaikus maksimāli izmantojot mobilitāti

EESK Darba ņēmēju grupa

Pie EESK Darba ņēmēju grupas viesojās profesors Roberto Pedersini no Milānas Universitātes. Viņš iepazīstināja ar savu pētījumu “Kāda būtu jāveido Eiropas Darba iestāde, lai uzlabotos sociālā un algu dempinga apkarošana”. Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke uzsvēra sociālo partneru un jo īpaši arodbiedrību būtisko lomu darba tiesību aktu īstenošanā.

Beidzamo desmit gadu laikā ir divkāršojies to cilvēku skaits, kuri strādā nevis savā dalībvalstī, bet kādā citā no ES dalībvalstīm, un 2017. gadā viņu skaits sasniedza 17 miljonus. Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros Komisija ir paredzējusi izveidot Eiropas Darba iestādi (EDI), kas darbību sāks 2019. gadā. Profesors Pedersini skaidroja, ka EDI “mērķis ir samazināt darba ņēmēju izmantošanu krāpnieciskos nolūkos un vienlaikus pilnībā izmantot mobilitātes sniegtās priekšrocības”. Tās uzdevums galvenokārt būs sniegt valstu nodarbinātības iestādēm atbalstu pārrobežu izmeklēšanā un palīdzēt tām sadarboties.

Carlos Trindade (EESK Darba ņēmēju grupa), kas izstrādājis EESK atzinumu par Eiropas Darba iestādi, citēja Komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Juncker: “Ir absurdi, ka mums ir Banku iestāde, lai nodrošinātu kārtību banku darbības standartos, bet nav kopējas Darba iestādes (..) mūsu vienotajā tirgū.” Viņš arī uzsvēra pieaugošo ksenofobiju un nacionālismu, ko izraisījis gadiem ilgušais sociālais dempings un nevienlīdzība, un viņš aicināja EDI pārvaldībā lielāku nozīmi piešķirt sociālajiem partneriem. (jh)