Eiropas pilsoņu iniciatīvas diena ievada jaunu posmu ES pilsoņu līdzdalības jomā

“Komisijai ir morāls pienākums reaģēt uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans.

EESK loceklis un ad hoc grupas “Eiropas pilsoņu iniciatīva” priekšsēdētājs Christophe Lefevre 2. aprīlī atklāja astoto Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienu.

WeMove.EU dibinātāja Laura Sullivan, kas uzstājās ar programmatisku runu, norādīja, ka digitālais aktīvisms varētu mobilizēt lielākas iedzīvotāju grupas. Tas arī palīdzētu izgaismot to, kas mūs vieno un kas mums rūp, un ļautu stiprināt solidaritāti un veicināt aktivitāti visā Eiropā. “Mums ir vairāk kopīgā, nekā mēs bieži apzināmies,” viņa atzina.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans informēja par jaunajiem noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Komisārs savā runā pieminēja Eiropas pilsoņu iniciatīvas politisko dimensiju: “Mūsu pienākums nav izpildīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas ierosinātāju prasības. Taču es uzskatu, ka morāls un politisks Komisijas pienākums ir reaģēt un iesaistīties politiskās debatēs. Iedzīvotāji cer, ka mēs paudīsim skaidru viedokli par to, kas būtu jādara un ko nevar izdarīt.”

Nākamās Eiropas Komisijas uzdevums būtu analizēt, kā digitalizācija un demokrātija var efektīvi mijiedarboties, un arī atjaunināt mums zināmo demokrātiju, kas jāpielāgo tai pasaulei, kurā cilvēki dzīvo pašlaik.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienas tēma 2019. gadā bija “Digitālās balsis”. Digitālās paaudzes jaunieši vairs negaida vēlēšanas, lai paustu savas vēlmes; par jautājumiem, kas rada bažas, viņi izsakās visu laiku un pie jebkuras izdevības.

“Digitālajā pasaulē pausto viedokļu noliegšana liecinātu par mūsu neizglītotību un pat muļķību,” sacīja Ch. Lefevre, “taču ES iestādēm un dalībvalstu valdībām ir gudri jāpielāgojas šai attīstības tendencei. Tām ir jāuzņemas īpaša atbildība par to, ka tiek sniegta objektīva informācija un ka tiek ievēroti ētikas un cieņas principi.” (sma)