EESK ir sagatavojusi ES nākotnei veltītu konceptuālo plānu

9. maijā priekšsēdētājs Jahier to prezentēs Sibiu

Kā EESK norāda saturīgajā atzinumā par ES nākotni, Eiropas Savienībai jākļūst saviem pilsoņiem tuvākai un jāizaug par ilgtspējīgas attīstības līderi pasaules mērogā. Komiteja vēlas jaunu ES stratēģiju ar visaptverošu un starpnozaru pieeju, kuras centrā būtu eiropiešu vajadzības un ilgtspēja, un tā ir izvirzījusi politiskus ieteikumus, kas attiecas uz vienpadsmit prioritātēm. Jaunā un visaptverošā stratēģija, ar ko īsteno Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, ir jāatbalsta ar spēcīgu budžetu.

EESK politiskie ieteikumi attiecas uz vienpadsmit prioritātēm, tostarp uz pārvaldību. Saistībā ar šo prioritāti EESK iesaka nodrošināt visu ES iekšpolitikas un ārpolitikas pasākumu konsekvenci un tos pilnībā saskaņot ar IAM, ievērojot efektivitātes un proporcionalitātes principu.

Attiecībā uz prioritāti "Tautu Eiropa" EESK uzskata, ka arī turpmāk ir jāveicina pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā ar mērķi atjaunot cilvēku atbalstu ES integrācijai un viņu uzticēšanos šim procesam.

Kā viena no jaunās stratēģijas prioritātēm būtu jānosaka arī uzlabota komunikācija par ES politiku. Būtiska, ticama un uztverama informācija varētu arī palīdzēt veidot pilsoņu izpratni par ES sasniegumiem un par kopīgas rīcības vērtību.

Politiskajos ieteikumos saistībā ar tādu prioritāti kā ilgtspējīga attīstība norādīts, ka jaunajai stratēģijai vajadzētu būt vērstai uz ES starptautisko saistību īstenošanu klimata, bioloģiskās daudzveidības un ūdens jomā. Tas nozīmē, ka ar to ir vismaz jānodrošina pilnīga un nekavējoša Parīzes nolīguma īstenošana un jāpaātrina taisnīga un ilgtspējīga pāreja uz atjaunojamās enerģijas piegādi augstā līmenī.

Vienpadsmit prioritātes raksturo arī spēcīga sociālā dimensija, kas būtu jāizmanto, lai, piemēram, vispārēji uzlabojot un palielinot ieguldījumus izglītības sistēmās, pastiprinātu ES iekšējo konverģenci. Kā mērķis būtu jānosaka arī vienotas, visaptverošas un līdzsvarotas pieejas veidošana migrācijas politikā.

Galu galā Eiropas uzņēmējdarbībai jākļūst par spēcīgāku pasaules mēroga līderi ilgtspējas jomā. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība nodrošinās veiksmīgu digitālo pāreju un arī turpmāk būs inovācijas un radošuma virzītājspēks. Ilgtspējīga ekonomika nozīmē brīvu un taisnīgu tirdzniecību, īpašus noteikumus sabiedriskiem labumiem un pakalpojumiem, kā arī taisnīgus nodokļus.

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier ES nākotnei veltīto konceptuālo plānu prezentēs konferencē "Eiropas nākotne — aktuālo norišu perspektīvas", kas 9. maijā norisināsies Sibiu vienlaikus ar Eiropas nākotnes samitu.

ES nākotnei veltītā EESK konceptuālā plāna kopsavilkums pieejams šeit: europa.eu/!wY47tn. (jk)