EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 85
Marts 2019

Šajā izdevumā:

 • “Mēs cīnāmies par cilvēces nākotni,” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā saka klimata aizsardzības aktīviste Greta Thunberg
 • EESK balso par ES atbalstītiem pienācīgiem minimālajiem ienākumiem
 • Komisārs Phil Hogan apmeklē EESK: lēmums par KLP budžetu tagad ir japieņem abiem likumdevējiem
Februāris 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā: “Vissliktākais Eiropai ir klusēšana”
 • Brexit bez vienošanās apdraud aeronautikas un ķīmijas rūpniecības dzīvotspēju
 • EESK aicina juridiski atzīt filantropiskas darbības Eiropas Savienībā
 • Pilsoniskā sabiedrība vēlas ciešāk uzraudzīt ES brīvās tirdzniecības nolīgumus
Janvāris 2019
 • “Pagātne ir laba skolotāja, bet ne nākotnes mērķis";
 • EESK norāda, ka bez migrantiem Eiropas ekonomikas un sociālais modelis ir apdraudēts;
 • ES vides jomas tiesību aktu īstenošanai ir jākļūst par prioritāti;
 • Rumānijas prezidentūra ES Padomē: jauns sākums Eiropas projektam.
Janvāris 2019
 • Tastes of Danube (Donavas garšas) – Lauzt maizi, lai lauztu šķēršļus
 • Sievietes, kas lido ar gulbjiem — SWANS iniciatīva
 • Aria Nuova: kultūras mantojums kā sociālās iekļaušanas faktors
 • Balkans Beyond Borders (Balkāni pāri robežām): atraisīt jaunatnes radošo potenciālu, lai dziedinātu kara rētas
 • Safe Passage: cilvēktiesību ievērošanas kultūras iedzīvināšana
Novembris 2018
 • Komisārs Stylianides: “rescEU ir tikai pirmais civilās aizsardzības mehānisma uzlabošanas instruments.”
 • EESK vēlas, lai palielinātos pilsoniskās sabiedrības ietekme ES ārējās darbības jomā
 • 40 % no ES budžeta būtu jāparedz klimata pārmaiņu jautājumam
 • Spēcīga un pilnībā finansēta KLP ir izšķiroši svarīga
Oktobris 2018
 • Uz EESK 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai pretendē projekti no 27 valstīm;
 • EESK stingri atbalsta vērienīgu ES budžetu vismaz 1,3 % apmērā no ES NKI;
 • digitālās dzimumšķirtnes novēršana varētu palielināt Eiropas IKP par 16 miljardiem euro;
 • ar patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem būtu gan jāaizsargā patērētāji, gan jāpalīdz tirgotājiem risināt problēmas, kas saistītas ar traucējumiem, kurus rada e-komercijas uzplaukums Eiropā;
 • jebkāda negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē ir jāaizliedz, un visi tās operatori ir jāaizsargā.
Augusts 2018
 • 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai: pieteikumus var iesniegt visu vasaru
 • Enerģētikas pārkārtošana: potenciālie ieguvumi Eiropas reģionālajā ekonomikā
 • Eiropai ir jādara vairāk, lai aizsargātu sievietes ar invaliditāti
 • EESK aicina nepieļaut ūdens resursu turpmāku privatizāciju
Jūlijs 2018
 • EESK savā 60. gadskārtā dod solījumu īstenot izlēmīgus un tālredzīgus pasākumus, lai veidotu labāku Eiropu
 • “Tiešie maksājumi ir jāpiešķir tikai aktīvajiem lauksaimniekiem,” norāda EESK, aicinādama sniegt īpašu atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem
 • Kā norāda politikas veidotāji, Eiropas Savienība, attīstīdama mākslīgo intelektu, nedrīkst aizmirst par savām vērtībām
 • 27 reciklētas pudeles T krekla izgatavošanai
 • 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai — identitātes, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā
Maijs 2018

Šajā izdevumā:

 • rEUnaissance: jaunais EESK priekšsēdētājs ir apņēmības pilns panākt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas Eiropas veidošanā
 • Komitejas locekle Isabel Caño Aguilar, kas pārstāv Spāniju, ievēlēta par EESK priekšsēdētāja vietnieci komunikācijas jautājumos
 • Komitejas locekle Milena Angelova, kas pārstāv Bulgāriju, ir jaunā EESK priekšsēdētāja vietniece budžeta jautājumos
 • Vairāk EESK vadošo amatu uzticēti sievietēm
 • EESK vadība – jaunā struktūrshēma
Maijs 2018

Šajā izdevumā:

 • Citāda attieksme pret plastmasas izmantošanu: lai mainītu ieradumus, vajadzīgs stingrs tiesiskais regulējums un reālas alternatīvas
 • Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienā izskan aicinājums reāli iesaistīt iedzīvotājus
 • Kvalitatīva māceklība Eiropā: jāļauj mācekļiem paust savu viedokli
 • Rietumbalkānu integrācijai arī turpmāk jābūt svarīgai ES prioritātei

Pages