EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 79
Jūlijs 2019

Šajā izdevumā:

 • Pilsoniskās sabiedrības dienu dalībnieki ar piesardzīgu optimismu raugās uz demokrātijas ilgtspēju Eiropā
 • EESK aicina nodrošināt sociāli taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu un pastāvīgu dialogu ar pilsoņiem
 • Velobrauciena "Tour de France" lielais starts un EESK pasākums saistībā ar tīru mobilitāti
 • Plašsaziņas līdzekļiem būtu jāatsakās no līdzjūtību izraisošas pieejas invaliditātes atspoguļošanā
Jūnijs 2019

Šajā izdevumā:

 • Cīņa pret antisemītismu ir arī cīņa par demokrātisku, uz vērtībām balstītu Eiropu 
 • EESK nāk klajā ar priekšlikumu palielināt MVU devumu bioekonomikā
 • Mākslīgais intelekts Eiropā: nevienu nedrīkst atstāt novārtā
 • Eiropas pilsoniskā sabiedrība prasa politisku apņemšanos — panākt vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm
Maijs 2019

Šajā izdevumā:

 • “Joprojām ir daudz darāmā, lai Eiropā pilsoņiem ar invaliditāti nodrošinātu balsošanas iespējas” — intervija ar EESK locekli Krzysztof Pater
 • EESK plenārsesijā viesojas Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ekstrēmismam STOP” organizatori
 • EESK atbalsta ES rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai
Aprīlis 2019
 •  Eiropas jaunieši vēlas, lai izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi Eiropas Savienībā veicinātu demokrātiju un pilsoņu līdzdalību
 • Apritot desmitajai gadskārtai, pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) ir svarīgāks nekā jebkad agrāk, saka tā ierosinātāja
 • YEYS bijušie dalībnieki: tā bija pārveidojoša pieredze
 • YEYS vēsture digitālā formātā
Marts 2019

Šajā izdevumā:

 • “Mēs cīnāmies par cilvēces nākotni,” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā saka klimata aizsardzības aktīviste Greta Thunberg
 • EESK balso par ES atbalstītiem pienācīgiem minimālajiem ienākumiem
 • Komisārs Phil Hogan apmeklē EESK: lēmums par KLP budžetu tagad ir japieņem abiem likumdevējiem
Februāris 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā: “Vissliktākais Eiropai ir klusēšana”
 • Brexit bez vienošanās apdraud aeronautikas un ķīmijas rūpniecības dzīvotspēju
 • EESK aicina juridiski atzīt filantropiskas darbības Eiropas Savienībā
 • Pilsoniskā sabiedrība vēlas ciešāk uzraudzīt ES brīvās tirdzniecības nolīgumus
Janvāris 2019
 • “Pagātne ir laba skolotāja, bet ne nākotnes mērķis";
 • EESK norāda, ka bez migrantiem Eiropas ekonomikas un sociālais modelis ir apdraudēts;
 • ES vides jomas tiesību aktu īstenošanai ir jākļūst par prioritāti;
 • Rumānijas prezidentūra ES Padomē: jauns sākums Eiropas projektam.
Janvāris 2019
 • Tastes of Danube (Donavas garšas) – Lauzt maizi, lai lauztu šķēršļus
 • Sievietes, kas lido ar gulbjiem — SWANS iniciatīva
 • Aria Nuova: kultūras mantojums kā sociālās iekļaušanas faktors
 • Balkans Beyond Borders (Balkāni pāri robežām): atraisīt jaunatnes radošo potenciālu, lai dziedinātu kara rētas
 • Safe Passage: cilvēktiesību ievērošanas kultūras iedzīvināšana
Novembris 2018
 • Komisārs Stylianides: “rescEU ir tikai pirmais civilās aizsardzības mehānisma uzlabošanas instruments.”
 • EESK vēlas, lai palielinātos pilsoniskās sabiedrības ietekme ES ārējās darbības jomā
 • 40 % no ES budžeta būtu jāparedz klimata pārmaiņu jautājumam
 • Spēcīga un pilnībā finansēta KLP ir izšķiroši svarīga
Oktobris 2018
 • Uz EESK 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai pretendē projekti no 27 valstīm;
 • EESK stingri atbalsta vērienīgu ES budžetu vismaz 1,3 % apmērā no ES NKI;
 • digitālās dzimumšķirtnes novēršana varētu palielināt Eiropas IKP par 16 miljardiem euro;
 • ar patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem būtu gan jāaizsargā patērētāji, gan jāpalīdz tirgotājiem risināt problēmas, kas saistītas ar traucējumiem, kurus rada e-komercijas uzplaukums Eiropā;
 • jebkāda negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē ir jāaizliedz, un visi tās operatori ir jāaizsargā.

Pages