EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 85
Februāris 2020
 • Brexit: EESK atvadās no Apvienotās Karalistes pārstāvjiem: “Mēs nesakām “Palieciet sveiki!”, bet gan “Uz redzēšanos!””
 • End the Cage Age (Izbeigt sprostu laikmetu)
 • ES prezidentvalsts Horvātijas prioritātēm ir vajadzīgs mūsu atbalsts
 • Zaļā nākotne: Eiropai jārāda ceļš un piemērs
Janvāris 2020

Šajā izdevumā:

 • Kas ir nosaukumā: cīņa pret dzimumu nevienlīdzību, izmantojot toponīmiju
 • NAIA: “Vardarbība ģimenē ir sociāla, nevis privāta problēma”
 • #mimmitkoodaa: iekļūt dzimumu segregācijas cietoksnī – IT nozare
 • “The Brussels Binder”: pārmaiņas Briselē notiekošajās paneļdiskusijās
Janvāris 2020

Šajā izdevumā:

Andrew Caruana Galizia: “Lai nosargātu Eiropas vērtības, mums jāstrādā visiem kopā”

EESK pauž bažas par COP 25 rezultātiem

Luca Jahier: “Āfrikas nākotne ir Eiropas nākotne”

EESK aicina ieviest obligātus ES mēroga bezdarba apdrošināšanas standartus

Decembris 2019

Šajā izdevumā:

 • “Brexit ir tikai posms, nevis galamērķis”
 • Kultūra var būt virzītājspēks ES stiprināšanai
 • “Ģeostratēģiska un vēsturiska kļūda”
 • ES tiesības un pilsonība nav domātas pārdošanai
Oktobris 2019
 • “Mums ir jāapvieno spēki, lai virzītu pārmaiņas,” saka Eiropas ombude Emily O’Reilly
 • ANO globālais pakts par migrāciju pilnībā atbilst ES vērtībām
 • 13. pilsoniskās sabiedrības mediju semināra uzmanības centrā bija jautājums, kā uzlabot informēšanu par Eiropu
 • EESK atkārtoti aicina veidot spēcīgāku Eiropas monetārās savienības struktūru
Augusts 2019

Šajā izdevumā:

 • Somijas ES prezidentūra iepazīstina ar programmu, kuras pamatā ir ilgtspēja un labklājība
 • EESK Sadarbības grupas līdzpriekšsēdētājs Conny Reuter: “Mēs esam šeit, lai veicinātu pilsonisko dialogu progresīvā un iekļaujošā Eiropā”
 • Eiropas lauksaimniecībā būtu jāorientējas uz agroekoloģiju
 • Aprites ekonomika: laiks izmantot patērētāju potenciālu
 • Ja Eiropā nebūs spēcīgas akumulatoru ražošanas nozares, automašīnu ražotāji, iespējams, atstās Eiropas Savienību
Jūlijs 2019

Šajā izdevumā:

 • Pilsoniskās sabiedrības dienu dalībnieki ar piesardzīgu optimismu raugās uz demokrātijas ilgtspēju Eiropā
 • EESK aicina nodrošināt sociāli taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu un pastāvīgu dialogu ar pilsoņiem
 • Velobrauciena "Tour de France" lielais starts un EESK pasākums saistībā ar tīru mobilitāti
 • Plašsaziņas līdzekļiem būtu jāatsakās no līdzjūtību izraisošas pieejas invaliditātes atspoguļošanā
Jūnijs 2019

Šajā izdevumā:

 • Cīņa pret antisemītismu ir arī cīņa par demokrātisku, uz vērtībām balstītu Eiropu 
 • EESK nāk klajā ar priekšlikumu palielināt MVU devumu bioekonomikā
 • Mākslīgais intelekts Eiropā: nevienu nedrīkst atstāt novārtā
 • Eiropas pilsoniskā sabiedrība prasa politisku apņemšanos — panākt vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm
Maijs 2019

Šajā izdevumā:

 • “Joprojām ir daudz darāmā, lai Eiropā pilsoņiem ar invaliditāti nodrošinātu balsošanas iespējas” — intervija ar EESK locekli Krzysztof Pater
 • EESK plenārsesijā viesojas Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ekstrēmismam STOP” organizatori
 • EESK atbalsta ES rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai
Aprīlis 2019
 •  Eiropas jaunieši vēlas, lai izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi Eiropas Savienībā veicinātu demokrātiju un pilsoņu līdzdalību
 • Apritot desmitajai gadskārtai, pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) ir svarīgāks nekā jebkad agrāk, saka tā ierosinātāja
 • YEYS bijušie dalībnieki: tā bija pārveidojoša pieredze
 • YEYS vēsture digitālā formātā

Pages